Human Capital

Bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke- en brancheorganisaties en regionale netwerken werken samen aan stimulering van voldoende menselijke kennis en kunde in de hightechsector voor nu en in de toekomst. De Human Capital Agenda (HCA) is het gezamenlijke actieplan daarvoor. Het bevat een gezamenlijke visie op scholing en onderwijs voor de sector en brengt de bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven daaraan in kaart.

 

 

De agenda is georganiseerd rond de thema's instroom, samenwerking bedrijven en onderwijs, internationale kenniswerkers en employability. 

 

Instroom

Vanaf de jaren 70 de belangstelling voor technisch onderwijs dramatisch afgenomen. De gezamenlijke inspanningen van de topsectoren en vele andere spelers hebben ertoe geleid dat deze teruggang is gekeerd. De acties worden zoveel mogelijk gebundeld in het Masterplan Bètatechniek.

Zie de website van het Platform Bèta Techniek voor programma's op het gebied van instroom

Zie de Monitor Techniekpact voor cijfers over bètatechniek

Ga naar topsectorbeurzen.nl

 

Samenwerking bedrijven en onderwijs

Om studenten, docenten en ondernemers goed aan te sluiten op de arbeidsmarkt werken bedrijfsleven, beroepsonderwijs en overheid samen in een netwerk van centra van het Platform Bèta techniek. Het netwerk bestaat uit Centres of expertise (hbo), Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) en publiek-private samenwerkingen uit het Regionaal Investeringsfonds (mbo).

Lees meer hierover op de website publiekprivaatsamenwerken.nl

 

Internationale kenniswerkers

De innovatiekracht en - snelheid van de Nederlandse hightechindustrie is sterk bepalend voor het succes en het vergroten van de positie in niche- en wereldmarkten. Internationale kenniswerkers voorzien in een directe behoefte aan hoog opgeleide technici, specialisten en onderzoekers.

Ga naar het actieplan 'Make it in the Netherlands!' op rijksoverheid.nl

 

Employability

De vierde industriële revolutie, in Nederland Smart Industry genoemd, wordt breed onderkend. Vandaar dat er een aparte Fieldlab voor Sociale Innovatie is ontwikkeld, met overlap met de staande Human Capital agenda van topsector HTSM.

Lees meer over de Fieldlab Sociale Innovatie op de website van FME

Ga naar het verslag van een rondetafelgesprek over een Leven lang leren (juni 2016)

 

Meer informatie

Heeft u vragen over Human Capital binnen de hightechsector? Stuur dan een e-mail naar ....   

 

Er is sinds 2016 ook een overkoepelende roadmap voor alle topsectoren, die de gedeelde human capital-uitdagingen vertaalt naar activiteiten. Deze is te downloaden van de website www.topsectoren.nl.


 

Bron foto: TechniekBeeldbank.nu (fotograaf: Oscar Seykens) 

 

Delen:
TwitterLinkedIn