Wereldwijd concurreren en kwaliteit leveren

Boegbeeld van de Topsector High Tech Systems & Materials (HTSM) Amandus Lundqvist vertelt over internationaal ondernemen en welke eigenschappen Nederland heeft om hierin te concurreren.

 

Nederland is van oudsher het land van uitvinders, pioniers en ontdekkers. De eeuwenoude Nederlandse cultuur van creativiteit, pragmatisme, ondernemerschap, openheid en de bereidheid tot samenwerking is bij uitstek geschikt voor oplossingen van complexe vraagstukken.

 

Nederland is een land waar volop geëxperimenteerd kan worden. Dat heeft tot aansprekende resultaten geleid, zoals bijvoorbeeld de microscoop, de slimme versnellingspook en de Deltawerken.

 

Daarnaast zijn er nu ook navigatiesystemen en MRI-scanners, en straks ook de proeftuinen voor windenergie en slimme zaden; allemaal oplossingen met een combinatie van Nederlandse creativiteit en de wil om samen te werken – vaak in de vorm van ‘open innovatie’. Het zijn voorbeelden van de Nederlandse drive om wereldwijd te concurreren en topkwaliteit te leveren.

 

Inventiviteit

Deze eigenschappen maken Nederland bij uitstek de 'place to be' voor hightech oplossingen wanneer het maatschappelijke uitdagingen betreft. Nederlanders zijn creatieve hightech partners van wereldklasse voor bedrijven en kennisinstellingen, in alle delen van de wereld.

 

Inventiviteit is een typisch Nederlands begrip, dat staat voor creatief denken, vernieuwingsdrang en pragmatisme: een no-nonsense instelling om tot top-oplossingen en praktische toepassingen te komen. Nederlanders weten als geen ander vernieuwende technieken, concepten en materialen met elkaar te combineren.

 

"Ik zeg bij voorkeur niet ‘sectoren’, want ondernemers denken niet in sectoren."

 

Nederland moet het hebben van haar handelsgeest. Een ondernemer zal dus al in een vroeg stadium moeten kijken waar de internationale kansen liggen voor een product of dienst, en mikt op een verrassingseffect dat de koper verleidt.

 

Een ondernemer droomt van uitvindingen waarmee internationaal kan worden gehandeld. Daarom is het voor ondernemers van groot belang om creatief te zijn. Om na te gaan waar ze profijt kunnen hebben van samenwerking met andere disciplines. Ik zeg bij voorkeur niet ‘sectoren’, want ondernemers denken niet in sectoren.

 

In de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen biedt deze indeling wel de mogelijkheid om een beleidsmatig instrumentarium te verfijnen en om de economische kracht van Nederland te stimuleren.

 

De producten die ondernemers uit diverse disciplines samen ontwikkelen, noemen niet-ondernemers tegenwoordig ‘cross-overs’, omdat het over sectoren heen gebeurt. Maar deze creatieve ondernemersmentaliteit is heel natuurlijk, zeker voor hightechbedrijven.

 

Internationalisering

De sector High Tech Systemen & Materialen heeft een internationale focus. De drie pijlers zijn innovatie, human capital en internationalisering. Centraal staat het ontwikkelen van producten en technologieën om wereldwijd maatschappelijke vraagstukken op het terrein van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en klimaat te helpen oplossen.

 

Dat doen we door het benutten van groeikansen (met focus op specifiek benoemde doellanden), technologische samenwerking (zowel nationaal als internationaal), strategische acquisitie (het aantrekken/versterken van buitenlandse, kennisintensieve investeringen in Nederland) en het ontwikkelen van human capital (waaronder het aantrekken van buitenlandse studenten en kenniswerkers).

 

"Vergeet niet, juist ondernemers zorgen daarmee voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland."

 

De ‘Holland High Tech branding’, die in 2012 is ontwikkeld voor de profilering van Nederland als hightech land, is het bindmiddel tussen de vier hoofdthema’s en het instrument om de Nederlandse hightech één gezicht te geven. Het is de basis voor uniformiteit, herkenbaarheid en zichtbaarheid van Nederlandse hightechorganisaties in zowel binnen- als buitenland.

 

Een ondernemer denkt natuurlijk vooral aan de continuïteit van zijn bedrijf. Daarbij moet er wel winst worden gemaakt en moeten de medewerkers zich blijven ontwikkelen. Vergeet niet, juist ondernemers zorgen daarmee voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland.

 

Zij benutten economische kansen, nemen risico’s om winst te behalen en om te groeien. Bedrijven moeten ruimte krijgen om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren. Wij willen een internationaal concurrerend Nederland verankeren in de wereldeconomie.

 


 

Het oorspronkelijke artikel verscheen in september 2016 op online platform overondernemen.com van Mediaplanet

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn