Samenwerking essentieel voor Nederlandse hightech

De Topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) bouwt aan een ecosysteem met toenemende publiek-private samenwerking, meer investering in onderzoek en een stevige internationale handelspositie. Voormalig boegbeeld Amandus Lundqvist aan het woord in de rapportage bedrijvenbeleid 2016 van het ministerie van Economische Zaken.

 

 

Download de pdf van het interview

 

Wat is kenmerkend voor de hightechsector?

“Samen kun je verder komen dan alleen. Dat is inherent aan hightechsector, die zich afspeelt op de wereldmarkt en die van groot belang is voor de overige sectoren en de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Rond de zeventien roadmaps hebben zich startups, mkb’ers, grote bedrijven en onderzoekers verzameld die vooruitgang willen. We krijgen regelmatig te horen dat mensen blij zijn dat deze samenwerkingsverbanden nu bestaan. Soms kun je als subsector iets niet zelf oplossen, maar heeft een ander het probleem allang bij de hand gehad. In de automotive industrie wordt bijvoorbeeld gewerkt aan autonoom transport wat betekent dat er niet alleen meer kennis moet zijn over de auto maar ook over zijn interactie met de omgeving. Aansluiting tussen de roadmaps, met andere topsectoren en ICT als doorsnijdend thema is onmisbaar. Nieuwe ontwikkelingen volgen zich in een rap tempo op, dat maakt het spannend. We zijn niet snel uitgeleerd. Als boegbeeld is het enerverend om dat van dichtbij mee te maken.”

 

Hoe kijkt u terug op vijf jaar topsectorenbeleid?

“De Topsector HTSM kent een grote continuïteit, want we zitten sinds het begin van het topsectorenbeleid in 2011 nog grotendeels met hetzelfde team. Daardoor zijn we goed op elkaar ingespeeld. In de afgelopen vijf jaar zagen we een toename in het aantal publiek-private samenwerkingen. Daarmee loopt Nederland voorop ten opzichte van de rest van de wereld. Een goed voorbeeld van zo’n samenwerking is  het Holst Centre op de High Tech Campus. Onlangs hebben we de continuïteit van de financiering van dit instituut zekergesteld. De Topsector HTSM sloeg daarvoor samen met het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Brabant en TNO de handen ineen, zodat het Holst Centre samen met het bedrijfsleven verder kan werken aan de ontwikkeling van draadloze sensoren en flexibele elektronica.”

 

“Nederland loopt wereldwijd voorop met publiek-private samenwerkingen”

 

Waar bent u trots op?

“Toen we met het topsectorbeleid begonnen, was er dringend een nieuwe lichting technisch geschoold personeel nodig. Inmiddels is de instroom van studenten voor een bètastudie gestegen. Daar zijn we heel blij mee, want onze sector kan niet zonder mensen met de juiste technische kennis en vaardigheden. De instroom is het directe resultaat van de activiteiten van de Human Capital Agenda en het Techniekpact, dat in 2013 werd gesloten door onder meer de topsectoren, onderwijsinstellingen en werkgevers om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

 

“Een resultaat van het topsectorenbeleid is de vergrote instroom van technische studenten”

 

Verder scoorden Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit onze sector de afgelopen jaren goed in Europese programma’s voor onderzoek en innovatie, zoals Horizon 2020. Ook hebben we met het ministerie af kunnen spreken de matching van financiering op niveau te houden. Dat is ook zeker iets om trots op te zijn, want Europese samenwerking is goed voor een versnelling van kennisontwikkeling en voor het delen van risicovolle investeringen.”

 

Met welke topsectoren werkt HTSM samen?

“Sectoroverstijgend werken we in zogenoemde crossover-projecten samen met bijvoorbeeld Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In het programma High Tech to Feed the World onderzoeken we kansen die er in de agrarische sector liggen met betrekking tot efficiëntieverhoging bij gebruik van meer hightech. Dit soort programma’s laten zien dat je niet alleen kunt samenwerken voor meer kennis, maar ook omdat je gezamenlijk meer middelen beschikbaar hebt.”

 

“Onderzoek is de motor van de Nederlandse economie en nodig om te blijven uitblinken op de wereldmarkt.”

 

Op welke manier draagt de Topsector HTSM bij aan de positie van Nederland als innovatieleider?

“De visie van de hightechsector loopt tot 2025. Daarin is de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden essentieel voor het behoud van de positie van Nederland in de wereldtop. Ook is het verstevigen van de handelspositie met andere landen een belangrijk onderdeel, omdat de markt voor Nederlandse hightechproducten en diensten daar grotendeels ligt. Verder streven we naar continuïteit van het topsectorenbeleid. We verwachten daarom dat het nieuwe kabinet het zal laten aansluiten op het Nederlandse Wetenschapsagenda en verder niet te veel aan gaat wijzigen. De investeringen in het opgezette ecosysteem mogen wat mij betreft wel omhoog. Onderzoek is immers de motor van de Nederlandse economie en nodig om uit te blijven blinken op de wereldmarkt.”

 

 

Foto: Martijn Beekman

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn