Holland High Tech ondersteunt ontwikkeling quantumcomputer

Advanced research instituut QuTech houdt zich bezig met de ontwikkeling van quantumcomputers en quantuminternet. Door verbeterde rekenkracht kunnen enorme doorbraken worden gerealiseerd op het gebied van materialen, energie, gezondheid en veiligheid. Naast dit soort wetenschappelijke doorbraken wil QuTech het hart vormen van een (inter)nationaal ecosysteem van partners uit de publieke en private sector. Holland High Tech is één van de partijen die QuTech hierin ondersteunt.

 

Doorbraaktechnologieën

QuTech is een gezamenlijk initiatief van TNO en TU Delft. Quantumcomputers zijn belangrijk omdat ze rekenproblemen veel sneller en gedetailleerder kunnen oplossen dan de huidige supercomputers. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld chemische reacties te simuleren en te zoeken naar bijzondere materialen, zoals supergeleiders of materialen voor superbatterijen. Daarnaast creëert het gebruik van quantumtechnologie netwerkverbindingen die onmogelijk af te luisteren zijn.

 

Kansrijke patenten

De eerste stap is gezet. Het Advanced research instituut heeft inmiddels een aantal belangrijke wetenschappelijke partners en bedrijven waaronder Microsoft en Intel voor de lange termijn aan ons kunnen binden. Dit ecosysteem van partners willen ze in de toekomst verder uitbreiden. De volgende stap is het ontwikkelen van eerder genoemde doorbraaktechnologieën. Ze hebben al een aantal patenten aangevraagd op het gebied van elektronica en quantum chips. Ook heeft QuTech op de campus een ‘teleportatie demonstrator' op basis van een speciale glasvezellijn ontwikkeld die niet af te luisteren is.

 

Nationaal Icoon

Met QuTech kan Nederland haar wetenschappelijke voorsprong omzetten in een technologische voorsprong met wereldwijde impact en ontstaan er kansen voor Nederlandse bedrijven om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. In 2014 verkoos de rijksoverheid het Advanced research instituut tot Nationaal Icoon. Het instituut krijgt hierdoor - 3 jaar lang - verdere support van ministers Henk Kamp van EZ en Jet Bussemaker van OCW om haar ecosysteem verder op te bouwen via bijvoorbeeld handelsmissies.

 

Topsector brengt partijen bij elkaar

Holland High Tech, oftewel de topsector High Tech Systemen en Materialen, ondersteunt QuTech niet alleen financieel op de lange termijn, maar helpt ook bij het verder ontwikkelen van het instituut en ons eco-systeem. De topsector staat goed bekend bij het bedrijfsleven in Nederland en in het buitenland en weet welke technologie beschikbaar en in opkomst is. Holland High Tech heeft voor het instituut onder meer de eerste contacten met het bedrijfsleven gelegd en partijen bij elkaar gebracht.

 

Lange termijn commitment

Professor Leo Kouwenhoven, initiatiefnemer van QuTech, is blij met de lange termijn ondersteuning: “Het ontwikkelen van echt baanbrekende technologie, zoals een quantumcomputer, is een proces van vallen en opstaan, maar vooral een van een lange adem. Ik ben ontzettend blij dat de partners het belang van dit onderzoek onderstrepen en zich voor tien jaar aan ons doel willen committeren: de bouwstenen van de quantumcomputer  en quantum internet ontwikkelen. Met dit commitment kunnen we nog meer dan voorheen topwetenschappers en partners in het bedrijfsleven aantrekken.”

 

Quantum Campus

Microsoft gaat langjarig met QuTech samenwerken en zet daarnaast een eigen lab op in Delft. Ook zijn er plannen voor de ontwikkeling van een heuse Quantum Campus.

Lees het bericht 'Microsoft intensiveert quantumsamenwerking met QuTech' op emerce.nl

 

Holland High Tech: Global Challenges, Smart Solutions

De Nederlandse hightechsector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, duurzame energie, veiligheid en klimaatverandering, met technologieën die in Nederland stevig geworteld zijn. De sector is goed voor ruim de helft van alle private onderzoeksuitgaven in Nederland en is de grootste netto-exporteur.

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn