Topsector HTSM goed vertegenwoordigd in de MKB-subsidieregeling (MIT) Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland stelt €10 miljoen euro beschikbaar aan innoverende MKB’ers. Zesenveertig Zuid-Hollandse ondernemers waarvan zeventien uit de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)/ ICT hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten Research & Development samenwerkingsproject.


Nieuwe business en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

Met de subsidie die onderdeel uitmaakt van de MKB-innovatiestimulering topsectoren (MIT) wordt innovatie in het MKB gestimuleerd die tot nieuwe business zou moeten leiden. Daarnaast gaat het om projecten die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg.

De bedrijven in de topsector High Tech Systemen en Materialen/ICT zijn oververtegenwoordigd bij de toekenning. Met de R&D subsidie (maximaal €200.000 voor kleine projecten, en maximaal €350.000 voor grote projecten) kunnen 2 of meer MKB ondernemingen samenwerken aan industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

De verdeling over de topsectoren ziet er als volgt uit:

 

Topsector             Aantal gehonoreerde projecten
HTSM/ ICT 17
Water 5
Tuinbouw & uitgangsmaterialen 5
Agri & Food 5
Chemie 3
Life sciences & Health 5
Energie 4
Logistiek 2
Totaal 46
Totaal verleend  € 9.599.878,13

 

Regie over de bouwlogistiek
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra overhandigde op 18 december persoonlijk de cheque aan de deelnemers van het project ‘Regie over de bouwlogistiek’. BouwAanvoerders, APC Groep Holding en Way2Web ontwikkelen gezamenlijk een ICT-tool die de aan- en afvoerlogistiek voor bouwplaatsen optimaliseert. Deze tool wisselt live informatie uit tussen leveranciers, groothandels, chauffeurs, control centers, hubs aan de stadsranden en de planningstool op de bouwplaats. Zo kan de aannemer zijn bouwlogistiek optimaal plannen en aansturen.

De nieuwe ICT-tool moet het bouwverkeer (en daarmee congestie en CO2 emissie) verminderen, de keten overzichtelijk maken voor klanten en het makkelijk maken voor chauffeurs en personeel om statusupdates in te voeren. De ICT tool, TiQiT is inmiddels in de pilot succesvol gebleken.

Adri Bom-Lemstra: “Zuid-Holland bruist van dit soort innovatieve projecten. Heel goed, want ze zijn belangrijk voor onze economie en bieden een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Ik ben er blij mee dat we daar met de MIT-subsidie een impuls aan kunnen geven.”

 

Meer over de MIT
De subsidies maken deel uit van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren (MIT)  Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen in 2018 samen ruim €13 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling.

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden.


Aanvragen 2019
Ook in 2019 stellen de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken middelen beschikbaar voor deze regeling. In de loop van 2019 wordt hier meer over bekend gemaakt via onze website. Voor vragen over deze subsidieregeling kunnen ondernemers terecht bij het Klant Contact Centrum en het e-loket van de provincie Zuid-Holland. Zie voor meer informatie: www.pzh.nl/mitzh

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn