Satelietinstrument Tropomi levert wereldkaart methaan met volledige dekking

Satellietinstrument Tropomi levert een volledige kaart van de wereldwijde methaanconcentraties, met pixels van slechts 7x7 km2 in plaats van de wereldkaart van voorheen met gaten van honderden kilometers tussen waarnemingen. 

 

Tropomi is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Tropomi vliegt aan boord van Copernicus Sentinel-5p van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die de data nu vrijgeeft.

Broeikasgas methaan

Broeikasgassen in de aardatmosfeer, zoals CO2, lachgas en methaan houden de warmte van de zon langer vast. Daardoor kunnen we op aarde genieten van een aangename temperatuur. Maar de afgelopen eeuwen hebben we zelf broeikasgassen aan de atmosfeer toegevoegd, zodat het broeikaseffect is versterkt. Het belangrijkste antropogene broeikasgas is CO2, maar methaan is een belangrijke tweede en draagt voor ruwweg een kwart bij aan de opwarming van de aarde.

Wetenschappers en beleidsmakers willen graag weten waar de grootste methaanbronnen zitten, zodat duidelijk wordt welke rol de menselijke methaanuitstoot speelt en waar we onze klimaatmaatregelen het beste op kunnen richten.

 

Methaanmetingen

SRON Netherlands Institute for Space Research heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de methaanmetingen van Tropomi. Die levert een volledige wereldkaart van methaan, met pixels van slechts 7x7 km2. De beste beschikbare meting tot nu toe vanuit de ruimte gaf een wereldkaart met gaten van honderden kilometers tussen waarnemingen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA geeft nu de data vrij.

De methaanspectrometer voor Tropomi heeft nu metingen verricht met volledige werelddekking, waarmee we methaanbronnen wereldwijd kunnen identificeren, zoals rijstvelden, moerassen, olie- en gasvelden, vuilnisbelten en gebieden met vee. Zo kunnen wetenschappers beter bepalen waar de grootste methaanbronnen zitten en bieden ze beleidsmakers nauwkeurigere informatie om hun klimaatplannen op te baseren.

'Wat onze metingen zo moeilijk maakte, is dat methaan wel acht jaar in de atmosfeer blijft hangen,' zegt SRON-onderzoeker Jochen Landgraf. 'Het verspreidt zich dan in de atmosfeer, zodat de oorsprong niet meer duidelijk is. Door te kijken naar de rimpels in de data kunnen we alsnog bepalen waar het methaan vandaan komt. Als wij en andere wetenschappers de data hebben geanalyseerd kunnen we mooi aanwijzen wat de grootste bronnen zijn en waar die zitten. Dat is heel belangrijk voor het maken van geïnformeerde klimaatplannen, en om te controleren welke landen zich houden aan de afspraken.'

Bijschrift headerfoto: Wereldkaart (in lagere resolutie) van de plaatselijke methaanuitstoot. De kleur geeft aan hoeveel methaandeeltjes per miljard andere deeltjes in de atmosfeer zitten.


Partners
Tropomi is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL was hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO was verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Tropomi is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

 

Holland High Tech heeft met TKI-toeslag (nu: PPS-toeslag) een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Tropomi.

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn