Samenwerkingsverband van 19 partijen investeert 236 miljoen in geïntegreerde fotonica

Negentien publieke en private partijen investeren onder de vlag van PhotonDelta samen 236 miljoen euro in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica. Daartoe ondertekenden ze op 13 december een gezamenlijk convenant. Holland High Tech was een van de ondertekenaars. Geïntegreerde fotonica is de technologie van microchips die met licht werken in plaats van met elektriciteit en daarom nauwkeuriger, sneller en betrouwbaarder zijn dan conventionele chips. PhotonDelta wil met de brede samenwerking Nederland een wereldwijde koppositie geven en fotonica naar de markt brengen.


Lees hier het interview met hoogleraar Ton Backx, directeur van het Photonica Instituut

Wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk interessant
Geïntegreerde fotonicachips werken met lichtdeeltjes (fotonen) in plaats van met elektriciteit. Daardoor zijn ze nauwkeuriger, sneller, zuiniger en betrouwbaarder dan conventionele chips. De technologie heeft vele nuttige toepassingen: goedkopere en zuinigere datacentra, 5G, goedkope en nauwkeurige zichttechnologie van zelfrijdende voertuigen (LIDAR), zeer gevoelige sensoren om bijvoorbeeld vervormingen in vliegtuigvleugels of bruggen te meten, en kleine en betaalbare medische scanners. Deze toepassingen zijn niet alleen commercieel interessant, maar dragen ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals betaalbare zorg. De verwachting is dan ook dat de markt voor geïntegreerde fotonica – net als afgelopen jaren – elke 2,5 jaar verdubbelt.

Fred van Roosmalen, directeur van Holland High Tech (Stichting TKI HTSM) en mede-ondertekenaar van het convenant over de samenwerking: ‘’Fotonica is een belangrijke sleuteltechnologie in de kennis- en innovatieagenda van de topsector HTSM, met toepassingen binnen alle maatschappelijke thema’s. Dit convenant creëert focus en massa door het bij elkaar brengen van ambities en middelen van industrie en kennisinstellingen met regionale, provinciale en nationale overheden en instanties.’’

1 miljard euro omzet en 4000 arbeidsplaatsen
De basis voor PhotonDelta werd eind 2015 gelegd. Toen zetten de TU/e, de provincie Noord-Brabant, de BOM en Brainport Development samen met enkele bedrijven uit de regio Eindhoven het project ‘’PhotonDelta’’ op, met subsidie van het Europees subsidieprogramma OpZuid. Al snel groeide PhotonDelta uit tot een landelijk initiatief voor geïntegreerde fotonica waar andere kennisinstellingen, provincies en bedrijven zich bij aansloten. In juli 2018 overhandigde PhotonDelta een strategisch plan aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Met dit plan hebben kennisinstellingen, bedrijven en overheden zich geschaard achter de ambitie om in 2026 met ten minste 25 bedrijven een omzet van € 1 mld. en 4000 arbeidsplaatsen te realiseren binnen een ecosysteem dat verdere bedrijvigheid en werkgelegenheid voor Nederland genereert.

Een nationaal netwerk uit drie regio’s
Nederlandse kennisinstellingen doen al meer dan 30 jaar toegepast onderzoek naar ontwikkeling en toepassing van geïntegreerde fotonica. Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal spin-offbedrijven in ontwerp, productie en assemblage en testen van chips. Nederland heeft daardoor een sterke uitgangspositie. Het Nederlandse onderzoek richt zich op twee chipmaterialen die veelbelovend zijn voor relatief hoogwaardige toepassingen: namelijk Indium Phosfide in de regio Eindhoven en TriPleX in Twente. Daarnaast wordt in het Chip Integration Technology Centre (CITC) in Nijmegen gewerkt aan manieren om chips geschikt te maken voor apparaten en machines. Samen vormen de bedrijven en kennisinstellingen in de drie regio’s een open netwerk waarin nieuwe chips voor steeds wisselende applicaties snel kunnen worden ontwikkeld.

Ondertekenaars van het convenant
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Stichting Brainport, Regiofonds Brainport BV, Brainport Development NV, Stichting PhotonDelta, Stichting TKI HTSM (Holland High Tech), Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Brabant, Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (Oost NL), Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Nederlandse organisatie voor Toegepaste Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Universiteit Twente (UTwente), Radboud Universiteit, Fraunhofer Project Center (FPC) van UTwente, Hogeschool Saxion, Stichting Novel-T, Stichting Chip Integration Technology Centre (CITC)


Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn