Open calls Take-off NWO TTW weer geopend

De open calls van Take-off zijn weer geopend. Kennisinstellingen en hogescholen kunnen hun aanvragen voor onderzoeksfinanciering voor haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten bij NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) indienen. De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is 5 februari, 14.00 uur. De volledige aanvragen moeten zijn ingediend op 5 maart 2019, 14:00 uur.


Lees meer over deze call

 

Over Take-off

Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO TTW dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen moet stimuleren. Take-off bestaat uit een subsidie en een lening waarmee academische ondernemers een wetenschappelijke vondst kunnen vertalen in een product of dienst. Take-off wordt gefinancierd door de ministeries van EZ en OCW.

 

Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen soms onbenut te blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. Financiering is nodig om de kloof tussen het onderzoek en de markt te overbruggen. Deze zogenaamde vroegefasefinanciering vormt een knelpunt: private investeerders en banken vinden het risico te groot om te investeren in deze idee- en planfase. Het programma Take-off overbrugt deze ‘funding gap’ in de vroege fase van een onderneming.

 

Subsidie en lening

Take-off bestaat uit twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten:

  • Voor een Take-off haalbaarheidsstudie kunnen onderzoekers financiering aanvragen van 20.000 tot maximaal 40.000 euro. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage van de mogelijkheden van een starter.
  • Een Take-off vroegefasetraject doorloopt de stappen die nodig zijn om een kennisinnovatie commercieel levensvatbaar te maken, zoals een productieproces, marktonderzoek, marketing- en financieringsplan. Daarmee kan de ondernemer aan het einde van dit traject (maximale looptijd 2 jaar) andere private of publieke partijen benaderen om te investeren in het vervolg van het project. Innovatieve starters kunnen een lening aanvragen van 50.000 tot maximaal 250.000 euro. 

 

Voor alle wetenschapsgebieden

Het doel van Take-off is het creëren van innovatieve bedrijvigheid gebaseerd op de kennisontwikkeling en kennisbenutting door onderzoekers aan kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord en binnen alle wetenschapsgebieden. Van bèta en techniek, life sciences tot alfa en gamma.

 

Lees meer over deze call

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn