Topteam presenteert Kennis en Innovatie Agenda 2016-2019

Vandaag presenteert de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) de Kennis en Innovatie Agenda 2016-2019. De ambitie van de topsector HTSM is om Nederland door innovatie en exportgroei internationaal tot de top te laten blijven behoren. “Om de ambitie van de topsector HTSM te kunnen realiseren moeten zowel bedrijven als onderzoeksorganisaties hun R&D-investeringen in Nederland verder opvoeren”, aldus Marc Hendrikse, lid van het topteam HTSM en CEO van NTS-Group. De topsector wil de gezamenlijke R&D-investering laten groeien naar 800 miljoen euro in 2019, waarvan ruim 70% private inzet. “Dit is ook noodzakelijk om ons streven de export tot 2025 bijna te verdubbelen waar te kunnen maken.”

 

De topsector HTSM speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor de wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, veiligheid en klimaat. Bij het programmeren en faciliteren van het hiervoor benodigde funderend onderzoek werkt de sector nauw samen met STW en FOM, bij toegepast onderzoek met TNO. De topsector streeft naar nog meer structurele publiek private samenwerking met bedrijven en onderzoeksorganisaties. Hierbij dienen zich nieuwe en topsector overstijgende activiteiten aan, zoals de Smart Industry Fieldlabs, en de nationale en internationale initiatieven voor onderzoek en innovatie op het gebied van innovatieve materialen.

 

Tegelijkertijd vindt de topsector het belangrijk om bestaande onderzoeksprogramma’s te continueren, zoals het nationale NanoNextNL in de roadmap Nanotechnology en Holst Centre, of te versnellen, zoals de The Hague Security Delta in de roadmap Security en het Innovative Medical Devices Initiative in de roadmap healthcare. Tevens is aansluiten bij Europese programma’s van belang, gezien het mondiale karakter van de hightechmarkt. Onderzoek speelt zich steeds vaker af in internationaal verband.

 

Positief is de bijdrage van de meer dan 600 midden- en kleinbedrijven in de Kennis en Innovatie Agenda. “Dagelijks zien we de voorbeelden van innovatief mkb: bij de optimalisering van productieprocessen, maar ook de introductie van nieuwe technologische oplossingen bij grotere bedrijven. Het mkb is cruciaal voor de dynamiek, werkgelegenheid, innovatie en groei binnen de Nederlandse hightech sector. Hoogwaardige toeleveranciers leveren een bijdrage aan de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe technologieën van bedrijven en kennisinstellingen”, aldus Hendrikse.

 

Bijlagen

 

 

Persbericht 5 oktober 2015

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn