Resultaten Roadmap Human Capital Topsectoren

Sinds de start van de Roadmap Human Capital Topsectoren 2016-2020 is veel gebeurd. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de eerste resultaten en illustreert de brede betrokkenheid en noodzaak van het gezamenlijk optrekken van de topsectoren om de vaardigheden, kennis en ervaringen van werkenden in Nederland op peil te krijgen en te houden.

Human capital is een kritieke succesfactor om de topsectoren economisch gezien te laten groeien. De missie van de topsectoren is een toekomstbehendige beroepsbevolking als voorwaarde voor een florerende economie en maatschappelijke dynamiek. De topsectoren willen onderling en met partners – zoals bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke- en brancheorganisaties, regionale netwerken en landsdelen – samenwerken aan human capital-vraagstukken. Werken aan deze missie geschiedt individueel per topsector, maar ook gezamenlijk via de roadmap Human Capital Topsectoren 2016-2020. Via vier actielijnen worden de langetermijnuitdagingen vertaald naar concrete activiteiten op korte- en middellange termijn. Zo werken de topsectoren samen aan hun missie.

Lees verder op topsectoren.nl

 

 

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn