Resultaten 3 jaar ICT Doorbraakproject Open Data

Het Doorbraakproject houdt na drie jaar op te bestaan en blikt in het magazine terug op resultaten en vooruit op de aandachtspunten om op te pakken.

Lees verder in het eMagazine 'Open Data in Perspectief'

 

Over het ICT Doorbraakproject Open Data

In het Doorbraakproject ‘Open Data' is het hergebruik van open data gestimuleerd door belemmeringen aan te pakken en vraag en aanbod van open data beter op elkaar af te stemmen zodat nieuwe producten en diensten werden ontwikkeld. Het Doorbraakproject heeft hiervoor diverse handvatten opgeleverd waaronder kennisdeling via open data estafettes en inspirerende datatoepassingen die werden gedeeld via de website www.doorbraakmetopendata.nl. Ook heeft het Doorbraakproject gezorgd voor het vrijgeven van overheidsbestanden als het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en satellietdata van het Nederlandse Space Office (NSO).

 

Het Doorbraakproject Open Data was een publiek-private samenwerking. In het project participeerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, TU Delft, TNO, GeoBusiness Nederland, het ministerie van Economische Zaken en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Aanjager was Mark Herbold (CEO Esri Nederland).

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn