Rapportage bedrijvenbeleid 2016: Vooruitgang door vernieuwing

Na vijf jaar bedrijvenbeleid heeft het ministerie van Economische Zaken de balans opgemaakt. Het Nederlandse economische systeem heeft zich goed ontwikkeld. Het topsectorenbeleid heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.

 

Nederland staat op de vierde plaats van de meest concurrerende economieën van de wereld volgens de mondiale concurrentie-index van het World Economic Forum (WEF). Daarnaast is door bedrijven fors geïnvesteerd in publiek-private kennisontwikkeling; zo’n half miljard euro. De R&D-investeringen in de topsectoren stegen van 4,1 naar 4,6 procent. Ook is er een toename van twintig procent aan instroom van nieuwe studenten in technische opleidingen.

 

Ga direct naar de rapportage bedrijvenbeleid 2016

 

Belangrijke rol Topsectoren

Het Topsectorenbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld in het behalen van de doelstellingen. Dankzij de samenwerking binnen het Nederlandse Topsectorenbeleid tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden is een omgeving ontstaan waar innovatie snel tot stand kan komen. Dit heeft de afgelopen jaren onder andere geleid tot nieuwe, grote publiek-private consortia op het gebied van quantumtechnologie (QuTech), nanolithografie (ArcNL) en oncologie.

 

Nederland heeft een sterke concurrentiepositie met een goed opgeleide beroepsbevolking, een degelijke en betrouwbare (kennis-)infrastructuur en een goede digitale infrastructuur. Dat maakt Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen, waardoor een sterke en open internationale oriëntatie behouden kan worden en een aantrekkelijk klimaat voor nieuwe startende bedrijven geboden kan worden.

 

Volgende stap

De beleidsdoelstelling van het bedrijvenbeleid voor publiek-private samenwerking (pps) op basis van de TKI-toeslag is behaald en naar boven bijgesteld voor 2020. Om te komen tot de gewenste groei van grote strategische pps-initiatieven en meer over sectorgrenzen heen samen te werken, worden de voorwaarden van de TKI-toeslag verruimd. De naam TKI-toeslag wordt gewijzigd in ‘pps-toeslag voor onderzoek en innovatie’.

Lees hier het advies van de AWTI over de vraag wat de volgende stap in de topsectorenaanpak moet zijn 

 

Topsector HTSM in beeld

De hoogtepunten van het afgelopen jaar van de Topsector HTSM zijn:

  • Sinds 2013 is de totale private bijdrage van HTSM-bedrijven aan publiek-private R&D-samenwerking gestegen met circa 3% per jaar (tot ca. € 530 miljoen in 2016). (75% pps uit bedrijfsleven!) 
  • Veel Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nemen deel aan belangrijke Europese onderzoeksprojecten.
  • Bestaande pps’en zoals Holst, ARC-NL en Qu-tech zijn succesvol voortgezet, nieuwe pps’en op gebieden zoals smart industry, composietmaterialen en fotonica zijn in ontwikkeling.
  • In totaal zijn ruim 600 mkb’ers betrokken bij de HTSM-roadmaps.
  • Human capital: de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen is verbeterd door drie CoE’s en vijf CIV’s. Bedrijven hebben invloed op de curricula en zijn inhoudelijk actief als gastdocenten en praktijkbegeleiders. Nederlandse hightechbedrijven stellen inmiddels jaarlijks ruim 200 topsectorbeurzen beschikbaar aan studenten.
  • Internationalisering wordt gestimuleerd op basis van een gezamenlijke agenda. 
  • Export wordt bevorderd door onder andere strategische beurzen.
  • Holland High Tech-branding wordt succesvol ingezet voor exportbevordering, internationale onderzoekssamenwerking en acquisitie van bedrijven en kenniswerkers.
  • In nauwe samenwerking met NFIA en de regio’s zet HTSM volop in op strategische acquisitie om buitenlandse kennisintensieve investeringen naar Nederland te halen op belangrijke thema’s zoals Automotive en Healthcare (medtech) en Semicon (halfgeleiders).

 

Kerncijfers HTSM 2014

 

Indicator

 

€ miljoen

Aandeel in NL (%)

Toegevoegde Waarde

44.321

7,4%

Aantal werkenden (fte)

452

6,5%

Aantal bedrijven

82.790

5,7%

Export

47.517

11,0%

R&D-uitgaven

3.857

51,9%

 

 

Meer over het bedrijvenbeleid

Met het bedrijvenbeleid werkt het kabinet aan een ondernemingsklimaat dat bedrijven stimuleert om duurzaam en innovatief te ondernemen.

Ga voor de belangrijkste feiten en cijfers over het bedrijvenbeleid naar bedrijvenbeleidinbeeld.nl

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn