Opbrengst tweede themadag Elektrochemische Conversie en Materialen

Tijdens de tweede themadag Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM), vrijdag 16 juni bij het Ministerie van Economische Zaken, heeft een door de topsectoren HTSM, Energie en Chemie ingestelde themacommissie haar conceptadvies gepresenteerd over de potentie van elektrochemische conversie voor de energietransitie. Tijdens de middag is de commissie in discussie gegaan met bedrijven, wetenschappers en overheden om het advies verder aan te scherpen. Naar verwachting wordt het definitieve advies in augustus aangeboden aan de topsectoren, het Ministerie van Economische Zaken, NWO en de TO2-instellingen.

 

Met een groeiende beschikbaarheid van duurzame opgewekte energie kan elektrochemische conversie een essentiële bijdrage leveren aan een duurzaam energiesysteem dat is ingesteld op een fluctuerend aanbod duurzame elektriciteit. Bovendien kan de productie van duurzame elektriciteit worden gekoppeld aan de productie van moleculen (voor materialen, chemicaliën, energiedragers) waarmee een nieuwe markt ontstaat voor elektriciteit. De topsectoren hebben de commissie gevraagd te adviseren over het potentieel van ECCM als opkomende technologie die kan bijdragen aan de overheidsdoelstelling om in 2050 een CO2-neutrale energievoorziening te hebben.

 

Tijdens de tweede themadag hebben de topsectoren, het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven hun reacties gegeven op het conceptadvies en is de adviescommissie in discussie gegaan met het veld over het concept. Naast de vele constructieve opmerkingen viel de algemene, brede steun voor het initiatief op. Een aantal algemene observaties aan het einde van de middag:

  • Veel grote en kleine bedrijven in Nederland werken aan duurzaam waterstof of hebben plannen in die richting.
  • Investeringen in Life Cycle Analysis en economische analyse moeten onderdeel uitmaken van een toekomstige nationale aanpak.
  • Overweeg de potentie van het huidige aardgasnetwerk als toekomstig waterstofnetwerk in de vorm van een ringleiding door Nederland voor de verbinding van waterstofproductie.
  • Het conceptadvies legt erg de nadruk op de productie van H2 uit duurzame elektriciteit. Probeer de business case te verbreden richting koolwaterstoffen; probeer die optie en de daarvoor reeds aanwezige infrastructuur in het advies hoger te prioriteren.
  • Rol voor HTSM op het gebied van systeemintegratie, verbinding van deze technologie aan het internet of things zodat bedrijven slim kunnen in- en afschakelen van het energienet en apparatenbouw (CO2-afvanginstallaties incl. benodigde nanomaterialen, (micro)reactoren, elektrolyse apparaten).
  • Behalve aantal benodigde technologische doorbraken is het ook van belang om bestaande technologieën te combineren.
  • Een missiegedreven programma dient alle TRL-niveaus te omvatten.

 

Naast deze algemene observaties is per hoofdstuk in het conceptadvies veel waardevolle feedback opgehaald tijdens deze middag. Met de opgehaalde feedback zullen de opstellers, onder voorzitterschap van prof. Richard van de Sanden, het definitieve advies opstellen voor een missiegedreven programma in het kader van de energietransitie.

 

Publicatie advies

Het advies zal naar verwachting in augustus worden gepubliceerd op www.CO2neutraalin2050.nl (nog niet actief). Tot die tijd is achtergrondinformatie te vinden via de topsectorenpagina van de overheid.

 

Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de betrokken secretarissen Sandra de Keijzer (Topsector Energie, t.06 42035174), Frank Karelse (Topsector HTSM, t. 06 11567154), Mark Schmets (Topsector Chemie, t. 06 30369239) en Martijn de Graaff (TO2, t. 06 22260871), allen ook bereikbaar via ...

 


Foto: © Elodie Burrillon | http://hucopix.com

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn