Ondernemersvertrouwen technologische industrie hoogste sinds 2008

Het ondernemersvertrouwen van de technologische industrie is positief. De groei in omzet, export en prijsverwachtingen laat zien dat de technologische industrie de motor van vernieuwing is en daarmee van groot belang voor de Nederlandse economie. Dat is de conclusie van de FME-conjunctuurenquête over de Technologische Industrie van 27 februari 2017.

 

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: "We moeten stoppen met somberen en trots zijn op deze groeimotor voor Nederland. Verder bouwen aan een krachtig industriebeleid is noodzakelijk. Er liggen enorme kansen voor het creëren van meer werkgelegenheid als het nieuwe kabinet minstens 1 miljard investeert in onderzoek, het innovatiebeleid voortzet en zorgt voor een goed opgeleide beroepsbevolking."

 

Lees het persbericht en download het rapport via de website van FMENaar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn