NWO TTW Calls Take-off open

De calls voor Take-off (ronde 6) zijn geopend. Kennisinstellingen en hogescholen kunnen hun aanvragen voor onderzoeksfinanciering voor haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten bij NWO-Domein TTW (voorheen STW) indienen vóór 28 februari 2017 14:00 uur.

 

Lees verder over deze call

 

Over Take-off

Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen moet stimuleren. Take-off bestaat uit een subsidie en een lening waarmee academische ondernemers een wetenschappelijke vondst kunnen vertalen in een product of dienst. Take-off wordt gefinancierd door de ministeries van EZ en OCW.

 

Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen soms onbenut te blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. Financiering is nodig om de kloof tussen het onderzoek en de markt te overbruggen. Deze zogenaamde vroegefasefinanciering vormt een knelpunt: private investeerders en banken vinden het risico te groot om te investeren in deze idee- en planfase. Het programma Take-off overbrugt deze ‘funding gap’ in de vroege fase van een onderneming.

 

Subsidie en lening

Take-off bestaat uit twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten:

-      Voor een Take-off haalbaarheidsstudie kunnen wetenschappers financiering aanvragen tot maximaal 40.000 euro. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage van de mogelijkheden van een starter.

-      Een Take-off vroegefasetraject doorloopt de stappen die nodig zijn om een kennisinnovatie commercieel levensvatbaar te maken, zoals een productieproces, marktonderzoek, marketing- en financieringsplan. Voor dit traject kunnen innovatieve starters een lening aanvragen van 50.000 tot maximaal 250.000 euro. Gedurende het vroegfasetraject moet er samenwerking zijn met een van de Nederlandse kennisinstellingen. Doel is dat aan het einde van dit traject anderen – zoals private partijen – investeren in het vervolg.

 

Voor alle wetenschapsgebieden

Take-off staat open voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (techniek/bèta, life sciences en alfa/gamma). STW is penvoerder van het programma en beoordeelt de bèta- en technische voorstellen. ZonMw is betrokken voor de life sciences en andere NWO-gebieden beoordelen de voorstellen van alfa- en gammawetenschappen.

 

Per jaar zal 6,65 miljoen euro beschikbaar komen, voor circa 80 projecten. Er zijn  twee rondes per jaar. Per ronde is er 925.000 euro beschikbaar voor de haalbaarheidsstudies en 2,4 miljoen euro voor de vroege-faselening.

 

Lees verder over deze call

 


Innovatieve MKB-ondernemers en innovatieve starters zonder binding met academie of hogeschool kunnen  terecht bij RvO

 

Voor informatie over het aanvragen van Take-off hbo fase 1 - haalbaarheidsstudies verwijzen wij u graag door naar de website van Regieorgaan SiA

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn