NWO ENW Call LIFT-HTSM open

Het LIFT-HTSM programma is een pilot subsidie-instrumenten ingezet door NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, voorheen FOM, voor de uitvoering van natuurkundig onderzoek samen met private partners. Het doel van de LIFT-HTSM-call is het bevorderen van publiek-private samenwerking en kennisoverdracht, op onderwerpen passend bij de Topsector HTSM, in het bijzonder voor samenwerking met het mkb.

 

Voorwaarden samenwerkingsprojecten

LIFT-Projecten hebben de potentie om wetenschappelijke doorbraken te realiseren en/of tot innovaties te leiden. De omvang van projecten is EUR 150.000 tot EUR 300.000. Het bedrijfsleven draagt minimaal 25 procent in-cash bij. Alle voorstellen moeten passen binnen de roadmaps van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM), te beoordelen door het TKI HTSM.

 

De deadline van deze call is dinsdag 28 februari 2017 om 14.00 uur.

 

Meer informatie en aanvragen 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn