HTSM2016 Call is open: EUR 5,4 miljoen voor onderzoek hightech systemen en materialen

Vanaf vandaag kunt u weer onderzoeksvoorstellen indienen binnen de Open Call High Tech Systemen en Materialen 2016 (HTSM2016). HTSM2016 staat open voor alle projectvoorstellen die een bijdrage leveren aan minimaal één van de 17 roadmaps van de topsector High Tech Systemen en Materialen (incl. ICT). De vooraanmeldingen moeten 28 april 14:00 uur binnen zijn.

 

De Open Call HTSM2016 is gericht op het stimuleren van excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). De HTSM-roadmaps zijn: Advanced Instrumentation, Aeronautics, Automotive, Components and Circuits, Embedded Systems , Healthcare, High Tech Materials, ICT, Lighting, Smart Industry, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, Semiconductor Equipment, Solar en Space.

 

Financiering

De financiële middelen voor HTSM2016 zijn afkomstig van Technologiestichting STW (EUR 3,5 miljoen) en het TKI HTSM (EUR 1,9 miljoen). De TKI-bijdrage kan worden ingezet indien aan de door de overheid opgelegde voorwaarden wordt voldaan. De totale financiële middelen voor HTSM2016 komen hiermee op EUR 5,4 miljoen. De maximale STW-bijdrage per project bedraagt EUR 750.000. Voor dit programma geldt een cofinancieringseis. De totale cofinanciering dient tenminste 30% van de totale projectkosten te bedragen en de financiële cofinanciering tenminste 15% van de totaal benodigde financiële middelen. Zie voor de verdere voorwaarden de tekst van de call op de website van STW.

 

Deadlines

HTSM2016 is open vanaf 4 maart 2016 en sluit dinsdag 31 mei om 14:00 uur. Uiterlijk vijf weken voor de sluiting (donderdag 28 april 14:00 uur) dienen de vooraanmeldingsformulieren inclusief conceptbegroting en het formulier ‘Beoordeling Passendheid Roadmap’ te zijn ingediend (via het systeem ISAAC). De vooraanmelding is een strikte voorwaarde om een definitief uitgewerkt onderzoeksvoorstel in te kunnen dienen.

 

Meer informatie en contact

Zie voor het indienen en contactpersonen de website van STW.

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn