Financiering kwantumcomputer door publiek-private samenwerking

De komende tien jaar kan het Nederlands instituut voor kwantumtechnologie QuTech in Delft rekenen op een basisfinanciering van 13,5 miljoen euro per jaar. Hiertoe hebben de ministers Bussemaker en Kamp een convenant getekend met TU Delft, TNO, NWO en Holland High Tech (TKI HTSM).

Daardoor kan QuTech topwetenschappers en partners uit het bedrijfsleven aantrekken, zodat het vaart kan geven aan de ontwikkeling van een supercomputer. QuTech is in november 2014, mede op voordracht van Kamp, uitgeroepen tot één van de vier nationale innovatie iconen.

“Een looptijd van tien jaar voor een programma is uniek”, zegt Jos Keurentjes, CSO van TNO. “Daarom hebben TNO en TU Delft echt hun best gedaan de financiering hiervan rond te krijgen. We vinden dit belangrijk vanwege het groeiperspectief, dat alle relevante partners ook onderkennen, en vanwege ons streven naar langjarige publiek-private samenwerkingen en opbouw van ecosystemen, waarin QuTech past.”

De inspanning van TNO komt grotendeels uit eigen budget, maar wordt tot zo’n 6 miljoen euro aangevuld door verschillende bijdragen van het TKI HTSM, EZ en private partijen. NWO en OCW dragen vergelijkbaar bij aan de investering van de TU Delft van 7 miljoen euro. “Dat is een goed begin, maar lang niet genoeg om de ambities waar te maken. Op basis van internationale vergelijking moet je eerder denken aan een bedrag van 1 miljard euro”, aldus Keurentjes.

 

Volledige artikel

 

 

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn