Amandus Lundqvist bevorderd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijzondere verdiensten

's-Hertogenbosch, 12 september 2017 – Amandus Lundqvist sloot zijn publieke optreden als boegbeeld van de Nederlandse hightechsector af met een hoge koninklijke onderscheiding. De heer Lundqvist is bevorderd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijzondere verdiensten aan de Nederlandse economie. Minister Kamp van Economische Zaken hing bij de heer Lundqvist de versierselen om tijdens het jaarlijkse Holland High Tech roadmapevent voor technici en onderzoekers in de hightechsector.

 

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming sprak een dankwoord namens het hightech-bedrijfsleven: "Met Amandus' bestuurskracht, gedrevenheid en enorme kennis van de hightechsector heeft hij zich met succes ingezet voor de samenwerking tussen wetenschap, industrie en overheid. We hebben een bloeiende Nederlandse hightechsector, met groeiende werkgelegenheidscijfers en snel stijgende export. Daarin liggen mooie kansen voor jongeren met ambities in techniek, waarin baanbrekende oplossingen worden ontwikkeld."

 

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: "Amandus Lundqvist heeft een grote rol gespeeld in het bij elkaar brengen van de brede en versnipperde hightechsector, onder de vlag Holland High Tech. Hij was de afgelopen zes jaar de aanjager van vruchtbare samenwerking tussen het bedrijfsleven, wetenschappers en overheden. Het is heel waardevol dat hij zijn kennis en ervaring ook de komende tijd nog inzet om het nieuwe Kennis- en Innovatiecontract op te stellen. Hierin wordt de financiering geregeld voor de topsectoren."

003 roadmap sept-Minister Kamp heeft Amandus Lundqvist de onderscheiding omgehangen en feliciteert hem als eerste

 

 

"Verbinden is niet genoeg. De investeringen moeten ook omhoog."

 

Amandus Lundqvist werd begin 2011 gevraagd om boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) te worden. Met bestuurservaring bij zowel IBM als de Technische Universiteit Eindhoven en Stichting SURF bleek hij de juiste persoon om het bedrijfsleven en de kennisinstellingen nog beter met elkaar te verknopen. Lundqvist: “ Verbinden alleen is niet genoeg. De investeringen in het ecosysteem en dan met name in het onderzoek moet omhoog. Onderzoek is de motor van de Nederlandse economie en essentieel om concurrerend te zijn op de wereldmarkt.”

 

Amandus zet zich de komende tijd nog in voor het Kennis en Innovatie Contract van de Topsectoren en ook zet hij zijn werk als voorzitter van de raad van commissarissen bij Aviolanda Aerospace in Woensdrecht voort. Hij draagt daar onder andere zorg voor de JSF-faciliteiten.

Daarnaast is hij dit voorjaar toegetreden tot de raad van Toezicht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

 

016 roadmap sept-Amandus Lundqvist heeft het stokje overgegeven aan het nieuwe boegbeeld, Marc Hendrikse.

 

 

Holland High Tech: Global Challenges, Smart Solutions

De Nederlandse hightechsector is één van de negen sectoren die het Kabinet heeft aangewezen als Nederlandse topsector. De Nederlandse hightechsector omvat een aantal nauw met elkaar verweven industrieën zoals de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart, semicon en de materialenindustrie. We zetten onze creativiteit in om producten, toepassingen en diensten, te bedenken, die toekomstbestendig zijn. Vaak in nauwe interdisciplinaire, open en internationale samenwerking. In sleuteltechnologieën zoals micro-/nano-elektronica, nanotechnologie, fotonica, geavanceerde materialen, halfgeleiders, elektronische componenten en -systemen. Van systeemarchitectuur tot productie. De producten worden internationaal vermarkt.

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn