Acht PPS-projecten geselecteerd voor innovatieagenda 'High Tech to Feed the World'

Voor innovatieve projecten en startups in de agrifood-sector komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar vanuit het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven. Er zijn acht innovatieve publiek-private projecten geselecteerd en er komen twee Seed Capital fondsen en startup accelerators voor innovatieve startups in de agrifood-sector. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken woensdag 14 december bekendgemaakt op het AgriFoodTech Platform congres in Den Bosch. 

 

Staatssecretaris Van Dam: “De Nederlandse agrifood-sector is een van de meest productieve in de wereld. Maar om die koppositie te behouden, moeten we voorop blijven lopen. Met de toepassing van de nieuwste innovaties uit de hightech en ICT kunnen we onze positie versterken. In de toekomst zullen we niet alleen een grote exporteur moeten zijn van voedselproducten, maar ook van kennis en technologie.”

 

16 miljoen voor PPS'en High Tech to Feed the World

Vanuit de innovatieagenda High Tech to Feed the World (HT2FtW2016) stelt het ministerie van Economische Zaken 8 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve publiek-private projecten die bedrijven uit de hightech en de agrifood met elkaar verbinden. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt eenzelfde bedrag geïnvesteerd. Het geld voor hightech innovatie wordt ingezet via het Topsectorenbeleid.

 

De acht PPS-projecten in HT2FtW2016

De Topsectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben acht projecten geselecteerd, die technologie uit de verschillende expertises combineren om daarmee innovatie te versnellen. Bij drie ervan finnaciert de Topsector HTSM mee. Dit zijn de acht gehonoreerde PPS-projecten:

 

Landbouwrobots - Robots en autonome landbouwmachines kunnen 24/7 het land bewerken en zijn veel zuiniger en lichter dan de grote voertuigen die nu op de akkers worden gebruikt. De robots zijn elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot is. De landbouwrobots zorgen voor een hogere opbrengst en een lager gebruik van gewasbescherming. PPS Slimme Mechanisatie - Automatisering - Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid (SMARAGD) wordt mede gefinancierd door de topsector HTSM.

Lees meer over PPS-project SMARAGD op de website van Wageningen University & Research

 

Slimme kasmaterialen - Nieuwe kasmaterialen die zich aanpassen aan licht, klimaat en gewas, die het zonlicht op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid doorlaten of een optimaal CO2- en vochtgehalte regelen. Dit zorgt voor hogere opbrengsten en minder gebruik van energie, water en bestrijdingsmiddelen. PPS Smart Materials for Greenhouses wordt mede gefinancierd door de topsector HTSM.

 

Pratende sensoren op akker en wei - Bij de teelt van aardappelen, granen, gras en maïs kunnen sensoren in de akkers informatie verzamelen die wordt doorgegeven aan landbouwmachines. Zo kan het land heel precies worden bewerkt. Daardoor gaat de opbrengst van de oogst omhoog en de milieubelasting omlaag. PPS Data Intensive Smart Food Chains (DISAC) wordt mede gefinancierd door de topsector HTSM.

 

Big data voor veiliger voedsel - Met big data wordt een early-warning-systeem voor bacteriën bij vleesverwerkers ontwikkeld. Daardoor is er betere kwaliteitscontrole, wat goed is voor de voedselveiligheid en internationale concurrentiepositie.

 

Big Data in de koelversketen - Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kan de distributieketen voor gekoelde producten worden geoptimaliseerd, zodat er minder energie verbruikt wordt, voedsel minder snel bederft en de internationale concurrentiepositie versterkt.

 

Big data in de pluimveevleesketen - Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kunnen de pluimveevleesketen efficiënter en tegelijkertijd duurzamer en meer consumentgericht werken. Het high-tech big data model zorgt voor meer dierenwelzijn, minder antibioticagebruik en maakt de keten transparanter.

 

Informatie uit de plant - Door mens en machine in kassen, boomgaarden en open groentepercelen uit te rusten met bestaande en nieuwe sensoren wordt Big Data over planten opgebouwd die helpt bij verdere automatisering in de fruitteelt en slimme ziektebestrijding. Hierdoor gaat de kwaliteit van de oogst omhoog, en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag.

 

Klimaatbestendige kasconstructies - Meer dan 80% van de Nederlandse kassen wordt voor het buitenland gebouwd. Door moeilijk te achterhalen bouwvoorschriften en verschillende klimaatomstandigheden is het vaak lastig om tot een optimaal ontwerp te komen. Een high-tech rekenmodel geeft precies aan tegen welke belastingen een ontwerp bestand moet zijn, op basis van wereldwijde meteodata en de GPS-locatie van de nieuwe kas. Hierdoor worden kassen uit Nederland nóg beter en wordt de internationale concurrentiepositie verder versterkt.

 

Risicokapitaal en accelerators voor agrifoodtech-startups

Verder stelt het ministerie van Economische Zaken 12 miljoen euro beschikbaar voor twee zogeheten SEED Capital fondsen, waardoor minstens 24 miljoen euro risicokapitaal beschikbaar komt voor innovatieve startups in de agrifood-sector. Daarnaast stelt staatssecretaris Van Dam nog eens 500k euro beschikbaar voor zogenoemde startup accelerators.

 

Lees hier het persbericht van het ministerie van Economische Zaken

 

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn