Nieuwe KIA, nieuw MKB-lid topteam en meer op het Holland High Tech Najaarsevenement 2018

Succesvol Holland High Tech Najaarsevenement 2018

 

Holland High Tech kijkt terug op een succesvol Najaarsevenement 2018 ’Bruggen tussen technologie en maatschappij’ met een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda, de verwelkoming van Arno van Mourik (Airborne) als MKB-topteamlid en interessante bevindingen in zowel het rondetafelgesprek als de thema-sessies.

 

Opening
Boegbeeld Marc Hendrikse opende met een terugblik op het afgelopen jaar. Hij vindt Nederland ‘onverslaanbaar’ als het gaat om publiek privaat samenwerken op actie-agenda’s als in de fotonica en de smart industry. En ook internationaal organiseert de hightech sector zich goed. Wel zijn er op human capitalgebied aandachtspunten, waaronder de slechte instroom van MBO-ers en de numerus fixus bij technische opleidingen.

 

Stevige positie van het MKB
Arno van Mourik werd als nieuw lid van het topteam welkom geheten. Zijn rol wordt de positie van het MKB te verstevigen. Hij wil de focus leggen op de scale-up bedrijven omdat die van grote waarde zijn. Lees hier meer over zijn ambitie en plannen.

 

Nieuw innovatiebeleid en nieuwe KIA
Michiel Sweers (Directeur Innovatie & Kennis EZK en lid topteam HTSM) praatte de aanwezigen bij over het nieuwe innovatiebeleid van het kabinet waarin brede maatschappelijke opgaven op het gebied van zorg, energie, duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid leidend zijn. Daarna werd de nieuwe HTSM Kennis en Innovatie Agenda (KIA) door Fred van Roosmalen (directeur HTSM) en Dave Blank (Chief Scientific Ambassador Universiteit Twente en lid topteam HTSM) toegelicht. De KIA benoemt de vijf maatschappelijke thema’s en laat per thema zien hoe de sleuteltechnologieën van HTSM hier een bijdrage aan leveren.

 

Download de HTSM KIA 2018-2021

 

Pioniers op duurzaamheid en energie

Na de presentaties van het topteam was het de beurt aan het bedrijfsleven. In een levendig rondetafelgesprek met John Blankendaal (Brainport) vertelden Anne Marie Rakhorst (Duurzaamheid.nl) hoe zij het bedrijfsleven en de overheid helpt om hun business cases te verduurzamen, Pieter Veltman (HyET) hoe hij met waterstofopslag wil bijdragen aan de klimaatdoelen en Roel Schuring (GE Renewable Energy) over composiet windmolens die steeds krachtiger worden.

 

Hightech als motor voor maatschappelijke uitdagingen
In de aansluitende vijf parallelsessies, gingen vertegenwoordigers van kennisinstituten, overheidsinstellingen en de Nederlandse hightech industrie op zoek naar nieuwe verbindingen tussen hightech en de vijf Maatschappelijke Thema’s van het innovatiebeleid. Ook spraken zij over nieuwe mogelijkheden tot samenwerking, als industrie, maar ook met overheden. Bijvoorbeeld rondom testprojecten, regelgeving en de overheid als launching customer.

 

Steeds stond er een vraag vanuit de overheid centraal waarop een team van experts uit de roadmaps en de zaal reageerden. Aan de orde kwam hoe hightech de zorg beter maakt en betaalbaar houdt. Op welke manier hightech de uitstoot van CO2 en andere schadelijke gassen in het verkeer tot nul kan terug brengen. Hoe de hightech industrie Nederland kan brengen tot een koppositie in duurzame elektriciteitsopwekking. En hoe zij kan bijdragen aan een veiligere samenleving - van cybersecurity tot de ontwikkeling van nieuwe radarsystemen voor onze marine. De bijeenkomst rond duurzaamheid had een lokaal thema van landelijk belang: ‘Hoe kan de gemeente Tilburg hightech slim inzetten voor de leefbare stad?’.

 

Tijdens de verschillende sessies is vooral gesproken over het belang van de sleuteltechnologieën, waar de Nederlandse kennisinstellingen en industrie in voorop lopen. Van nano-electronica tot supersterk staal. Van quantum computers tot 3D printers. En van ruimtevaart tot autonoom rijdende auto’s. Die technologieën zijn samengebracht in totaal 15 roadmaps, die gezamenlijk alle hightech innovatie in Nederland vertegenwoordigen.

De algemene conclusie van deze middag is dat hightech veel innovatie kan brengen die opvallend waardevol is in het kader van de gedefinieerde Maatschappelijke Thema’s, met voor de deelnemers verrassende nieuwe inzichten. Een goed resultaat voor de hightech sector om verder aan te werken.

 

De themasessies:
Gezondheid | Evert Jan van Asselt, coördinerend beleidsmedewerker cluster medische technologie | VWS


Klimaat | Martine Roza, clusterleider Energie-innovatie | EZK

Veiligheid | Dimitri van Rijn, plaatsvervangend Commissaris Militaire Productie | EZK

Duurzaamheid | Marianne Linde, directeur duurzame stad | Tilburg

Mobiliteit | Florien van der Windt, clustermanager Smart Mobility & Mario Fruianu, Project Manager Green Mobility | I&W

 

 

Bekijk de plenaire presentatie

PDF icoonBekijk de plenaire presentatie

 

Het evenement in beeld:

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn