Nederlandse nanotech big in Japan

 De NanoTech Japan EXPO kleurt oranje. Nederland presenteert zich deze week met een record-delegatie. Het Partners for International Business consortium ‘NanoTech Japan’ maakt zo een flitsende start.

 

Met 30 deelnemers, afkomstig van tien start- en scale-ups, kennisinstellingen (TNO, MESA+, Holst) en publieke organisaties (Ministerie van Economische Zaken, RvO, NanoNextNL), zet de Nederlandse afvaardiging dit jaar een duidelijke stempel. De Nanotech Expo Japan is mondiaal één van de grootste internationale beurzen gericht op nanotechnologie en een belangrijk podium om Nederlandse innovaties onder de aandacht te brengen van de Japanse industrie. De Topsector HTSM benoemde de Japanse EXPO dit jaar dan ook tot ‘Strategische Beurs’. En marge bezoekt de delegatie ook Japanse kennis- en overheidsinstellingen. Inzet is versterking van de commerciële en academische samenwerking tussen Nederland en Japan.

 

Kansen voor Nederland

Japan is wereldwijd één van de belangrijkste spelers in de nanotechnologie sector. Japan kent een grote hightech industrie en investeert jaarlijks 150 miljard euro in R&D. De wereldwijde interesse in de toepassing van nanotechnologie voor maatschappelijke uitdagingen (zoals bijvoorbeeld in de zorg, mobiliteit, energie en landbouw) neemt toe*.‘Japan wil in deze sectoren mondiaal een rol van betekenis spelen. Nederlandse toepassingen kunnen daar een rol in spelen, aldus Jan-Hein Chrisstoffels (Innovatieraad Tokio). Hij ziet interessante kansen voor samenwerking tussen Nederland en Japan: ‘De Nederlandse nanotechnologiesector is innovatief en kwalitatief hoogwaardig. De Nanotech Expo is een ideale gelegenheid voor kleine, Nederlandse bedrijven om te spreken met de grote spelers uit de Japanse industrie.’

 

Partners for International Business (PIB)

Nederland heeft veel ambities voor de samenwerking met Japan. In december 2017 tekenden 12 publieke en private instellingen hiertoe een convenant (PIB Nanotechnology Japan). Het Nederlandse nanotech-consortium bestaat uit uit DENSSolutions, delftIMP, VS Particle, LipoCoat, Surfix, SmartTip, SCIL Nanoimprint Solutions (Philips), Dannalab, Single Quantum, DoMicro, Mesa+ en NanoNextNL.

 

"De gezamenlijke activiteiten rondom Nanotech 2018 hebben het nanotechnologie cluster nog hechter gemaakt"

 

Het consortium gaat zich inzetten om de zichtbaarheid van de Nederlandse nanotech in Japan te vergroten. De verwachting is dat het Nederlandse marktaandeel in Japan duurzaam verbeterd kan worden. Tijdens de NanoTech EXPO Japan wordt het consortium aangevuld met het HOLST Centre, TNO AMSystems, NWO, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Resultaten deelname Nanotech Japan 2018

De Nederlandse nanotechnologie industrie heeft zich op Nanotech Japan gepresenteerd als goede partner voor Japan. Dave Blank (NanoNextNL) kijkt tevreden terug op de beurs: ‘Grote Japanse multinationals hebben interesse getoond in de technologieën van de Nederlandse deelnemers in het Holland High Tech paviljoen. Daarnaast hebben de Nederlandse deelnemers veel van elkaar geleerd door als groep op te trekken. De gezamenlijke activiteiten rondom Nanotech 2018 hebben het nanotechnologie cluster nog hechter gemaakt’.

 

Meer weten

Wilt u meer informatie? Bent u ondernemer of kennisinstelling actief in de nanotech industrie en geïnteresseerd in deelname aan Nanotech Japan 2019?

Neem dan contact op met het Innovatie-Attaché netwerk van de Nederlandse ambassade in Tokio via ... (Innovatieraad, Tokio).

 

 ‘Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.


 


*Volgens de ‘Global Nanotechnology Market Outlook 2024’ zal de wereldwijde nanotechnologie markt met 17% groeien in de periode 2017-2024.

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn