HTSM Kennis en Innovatie Agenda 2018-2021 slaat brug tussen technologie en maatschappij

De nieuwe Kennis en Innovatie Agenda (KIA) van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) is een gereedschap voor onderzoekers, ondernemers en overheden om sleuteltechnologie te verbinden met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst. De agenda is vandaag gepresenteerd aan de tweehonderd  bezoekers van het Holland High Tech Najaarsevenement ‘Bruggen tussen technologie en maatschappij’.

 

 

 

<foto boven>

Presentatie van de nieuwe KIA door topteam HTSM
Van links naar rechts Arno van Mourik (MKB), Dave Blank (wetenschap), Marc Hendrikse (boegbeeld), Fred van Roosmalen (directeur Holland High Tech) en Michiel Sweers (overheid). 

 

Het kabinet heeft een nieuw innovatiebeleid geformuleerd waarin maatschappelijke uitdagingen het uitgangspunt zijn voor missie-gedreven programma’s en projecten voor Nederland. De nieuwe Kennis en Innovatie Agenda van de topsector HTSM biedt met de inzet van sleuteltechnologieën een kader voor het vinden van innovatieve oplossingen in deze programmering.

 

KIA-cover-en-infographic

 

De HTSM-agenda benoemt vijf maatschappelijke thema’s: klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Bij ieder thema laat de agenda zien hoe de sleuteltechnologieën van HTSM hier een bijdrage aan leveren. Ook laat de agenda zien hoe de publiek-private samenwerking in de topsector georganiseerd is, welke middelen daarbij worden ingezet, en wat nog moet worden ingevuld. Net als in voorgaande jaren ligt het fundament van de agenda in de HTSM roadmaps voor gezamenlijk onderzoek, opgesteld door experts uit bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

 

De komende maanden gaat Holland High Tech met de agenda ‘onder de arm’ in gesprek met ministeries om hen te informeren over de laatste technologische ontwikkelingen en om mee te denken hoe Nederland stappen kan maken in het vinden van oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. De nu in ontwikkeling zijnde missies van de ministeries zijn daarbij leidend.


Over Holland High Tech
De hightechsector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit, met sleuteltechnologieën die in Nederland stevig geworteld zijn.

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn