Economische Missie Smart Industry Duitsland

Ga 9 – 12 oktober 2018 mee op de economische missie naar Rijnland-Palts en Saarland met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en missieleider Ineke Dezentjé Hamming. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima zullen aanwezig zijn bij enkele programma-onderdelen. 

Aanmelden voor deelname kan tot dinsdag 17 juli 2018.

 

De missie Veilige en Digitale Industrie is met name geschikt voor organisaties uit de Smart Industry Fieldlabs, de high-tech maakindustrie en bedrijven en kennisinstellingen die de high-tech maakindustrie ondersteunen bij het doorvoeren van nieuwe digitale productieprocessen. Het gaat daarbij om onderwerpen als Smart Industry/Industrie 4.0, Big Data, Internet of Things, Kunstmatige Intelligentie en Cybersecurity.


Aan de Duitse kant is er veel bereidheid tot samenwerking. Daarom is dit voor de Fieldlabs, de high-tech maakindustrie, evenals kennisinstellingen die high-tech maakindustrie ondersteunen, de uitgelezen kans om in contact te komen met toonaangevende kennisinstellingen zoals DFKI en Cispa. Het programma bevat onder andere bezoeken aan Smart Factory KL, Bosch Rexroth, Fraunhofer en ZeMA .


Bedrijvenprogramma
Met deelname aan deze missie komt u in contact met potentiële Duitse (zaken)partners en geeft een goed beeld van de mogelijkheden die beide deelstaten te bieden hebben. In het programma zijn onder andere opgenomen:

  •  (individuele) matchmaking
  •  seminar(s)
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • Holland Trade Dinner en netwerkevents

Een gedetailleerd programma vindt u hier.

Het programma voor deze missie richt zich op de digitalisering van de industrie en is geschikt voor organisaties die zaken (willen) doen in Duitsland, bestaande contacten willen uitbreiden of een innovatiesamenwerking willen starten.


Deelnemen en Aanmelden
De kosten van deelname van bedrijven bedragen € 950,- per bedrijf (max. twee deelnemers per bedrijf). Bij meer dan twee deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475,- per extra deelnemer. Elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Reis-en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

 

Aanmelden kan tot dinsdag 17 juli 2018. 

Aanmelding betekent niet automatisch toelating tot de missie omdat eraan gehecht wordt dat de bedrijven en kennisinstellingen die mee gaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen.

Meer informatie over het programma en link naar het aanmeldingsformulier vindt u op de website van Smart Industry

 

Direct aanmelden

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Economische Missies van RVO.


Contact

 

Deze economische missie wordt door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland georganiseerd in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Stuttgart, VNO-NCW/MKB-Nederland, FME en de het programmabureau Smart Industry.

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn