Cross-over onderzoeksprogramma circulaire economie - publieke en private partners gezocht

Wat kunnen we doen om onze onstuitbare honger naar steeds meer materialen te beperken en hoe kunnen we afvalstromen en CO2-emissies verminderen? Materialeninstituut M2i is initiatiefnemer van een breed, landelijk consortium om hier antwoorden op te vinden. Zowel publieke als private partijen die zich bezighouden met circulaire thema’s rondom materialen in de gebouwde omgeving worden uitgenodigd hieraan als partner deel te nemen.

Achtergrond van het consortium

Vanuit NWO is er vorig jaar voor het eerst een cross-over call uitgeschreven. Met de cross-over call financiert NWO onderzoek in pubiek-privaat verband dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden. Breed samengestelde multidisciplinaire consortia, bestaande uit publieke en private partners, kunnen onderzoeksvoorstellen als een samenhangend programma indienen. Ieder consortium richt zich op een van de zeven sociale uitdagingen gebaseerd op de Horizon 2020 definities.

Voor de sociale uitdaging climate action, environment, resource efficiency and raw materials heeft Materialeninstituut M2i met een sterk consortium en onder coördinatie van prof Daniel Bonn van de UVA een voorstel voor een cross-over programma ingediend. Dit voorstel is goedgekeurd voor de laatste ronde en een definitief voorstel zal op 21 mei 2019 worden ingediend. De nadruk in het voorstel ligt op onderzoek naar circulaire duurzame materialen en elektronica/componenten die worden gebruikt in de stedelijke omgeving, met name in de bouw en infra-sector. Door nieuwe manieren te ontwikkelen om degradatie en schadepropagatie beter te begrijpen en te voorspellen, willen we onnodige of voortijdige vervanging voorkomen en de basis leggen voor nieuwe (gezonde) ontwerpen inclusief benaderingen voor langere levensduren, hergebruik en recycling en minder verspilling van materialen.

Deelnemen aan het consortium
Op het moment is M2i bezig met het uitbreiden van het consortium. De doelstelling is niet alleen innovatief materiaalonderzoek te gaan doen, maar daarnaast ook te kijken naar de economische en maatschappelijke context, m.a.w. LCA’s, nieuwe business modellen, certificering, smart logistics, big data en andere aspecten.

M2i nodigt dan ook een ieder uit die zich bezig houdt met een of meerdere van deze thema’s, om zich aan te sluiten bij dit consortium. Er zijn een hoop verschillende manieren om deel te nemen en zowel private als publieke partijen, groot en klein, zijn welkom.

Voor meer informatie bezoek de volgende pagina en neem voor de mogelijkheden van deelname contact op met Harald Kerp, Mobile: + 31 6 25 05 75 05 | ...

 

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn