Zes onderzoeksprojecten Smart Industry van start

Binnen het programma Smart Industry zijn zes onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. De onderzoeken richten zich onder meer op het realiseren van ongekend slimme industriële processen. Het totale budget van Smart Industry bedraagt ruim 3,6 miljoen euro.

De onderzoeken sluiten aan bij de topsector HTSM (roadmap Smart Industry), Team ICT (Commit2Data-community) en de topsector voor de Creatieve Industrie (CLICK.NL). 

 

Organisatie

De organisatie van het programma is in handen van STW, NWO Exacte Wetenschappen en NWO Geesteswetenschappen. Zij zetten na deze honorering gezamenlijke programma-activiteiten op om de kennisoverdracht in het programma te optimaliseren. 

 

Lange termijn
STW heeft zich in 2015 ingespannen om een brede Smart Industry Science Agenda op te stellen voor de lange termijn. Mede op basis daarvan heeft Smart Industry een prominente plek gekregen in de Nationale Wetenschapsagenda, een inventarisatie van wetenschapsvragen die door de maatschappij zijn aangedragen. Een van de zestien ‘routes’ van de Wetenschapsagenda is gewijd aan Smart Industry.

 

Gehonoreerde projecten:

Accelerating Mass Personalization in Orthopedics facilitated by Machine Learning and Bone MRI-based Digital Fabrication (15479)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. P.R. Seevinck, UMC Utrecht

 

Cross-Industry Predictive Maintenance Optimization Platform (CIMPLO) (15465)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. T.H.W. Bäck, Universiteit Leiden

Integrating models and real-time data for zero-defect manufacturing control systems (15472)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. B. Jayawardhana, Rijksuniversiteit Groningen

 

Next UPPS - Integrated design methodology for Ultra Personalised Products and Services (15470)
Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.C. Verlinden, Technische Universiteit Delft

Sequoia: Smart maintenance optimization via big data & fault tree analysis (15474)
Hoofdaanvrager: Dr. M.I.A. Stoelinga, Universiteit Twente

 

SUPREME - Smart Sensoring and Predictive Maintenance in Steel Manufacturing (15467)
Hoofdaanvrager: Prof.dr ir. T. Tinga, Universiteit Twente

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn