Physics@Veldhoven 2019

Dit congres omspant alle aspecten van de natuurkunde en is het grootste in zijn soort in Nederland. Traditioneel wordt jonge onderzoekers de kans gegeven zichzelf en hun werk te presenteren naast vermaarde namen uit de Nederlandse en internationale natuurkundewereld.

 

Programma

Het programma bevat een scala van onderwerpen waaronder Subatomaire fysica, Nanofysica/-technologie, Licht en Materie, Atomaire, moleculaire en optische fysica, Statistische fysica en zachte gecondenseerde materie, Oppervlaktes en grensvlakken, Vloeistoffysica, Plasmafysica en fusiefysica en Sterk gecorreleerde systemen.


Meer informatie
Voor meer informatie over deze conferentie kunt u contact opnemen met de organisatie via e-mail.

Kijk voor meer informatie over het programma en abstracts voor Physics@Veldhoven op de website van Physics@Veldhoven.

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn