Nederlandse conferentie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM)

Vrijdag 21 juni wordt de tweede Nederlandse conferentie voor Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) georganiseerd door de ECCM-adviescommissie. Aanmelden kan nog hier tot a.s woensdag 19 juni, 12.00 uur.

 

Opzet van de conferentie
•Datum & tijd: vrijdag 21 juni 2019, 9:30 – 18:00 uur.
•Plaats: Nederland, NH Hotel, Den Haag (Pr. Margrietplantsoen 100)
•Deelname: gratis, inclusief lunch: u kunt zich hier aanmelden

registratie op basis van volgorde van aanmelding. De registratie gaat maart 2019 open via www.topsectoren.nl en www.CO2neutraalin2050.nl. Nog niet op de ECCM mailinglijst? Schrijf je hier in.
•Voertaal: Engels.
•Opzet: eendaagse conferentie met keynote lezingen en parallelle sessies ingevuld door experts van kennisinstellingen, uit het bedrijfsleven en van overheden en NGO's.

 

Direct aanmelden

 

OPENING

 • Drs. Focco Vijselaar, Director-General of Enterprise & Innovation, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
 • Drs. Manon Janssen, Chair Industry table Dutch Climate Agreement, chair top sector Energy, on behalf of the top sectors Energy, High Tech Systems & Materials and Chemistry, CEO Ecorys
 • Prof. Niek Lopes Cardozo, member of the Excecutive Board of NWO, chair for the NWO Domain Science Board, Professor in Science and Technology of Nuclear Fusion
 • Ms Nienke Homan (GroenLinks), provincial executive of the province of Groningen
 • Drs Ton de Jong, TNO, Managing Director of the Unit ECN part of TNO


Keynote sprekers

 • Prof. Mercedes Maroto-Valer, Directeur Research Centre for Carbon Solutions, Heriot Watt University, Verenigd Koninkrijk
 • Prof. Yang Shao-Horn, materials for electrochemical and photoelectrochemical energy storage and conversion, Massachusetts Institute of Technology, Verenigde Staten
 • Dr Philipp Dietrich, CEO at H2 Energy AG, Zwitserland
 • Dr Noé van Hulst, Hydrogen Envoy, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, Nederland
 • Dr Yu Morimoto, Principal Researcher bij Toyota Central R&D Labs. Inc., Japan
 • Dr. Reinhold Achatz, CTO - Hoofd Corporate Function Technology, Innovation & Sustainability, thyssenkrupp AG, Duitsland
 • Prof. Christian Breyer, Solar Economy, Lappeenranta University of Technology (LUT), Finland
 • Dr. Heleen de Coninck, Environmental Science, Radboud University, The Netherlands
 • Prof. Ted Sargent, Electrical and Computer Engineering, University of Toronto, Canada

 

Meer keynote sprekers worden nog bekend gemaakt op de ECCM-conferentiepagina.

 

Direct naar  het volledig programma op de ECCM-conferentiepagina >>

 


Thema van de conferentie
Het is duidelijk dat hernieuwbare elektriciteit in ons toekomstige energiesysteem een hoofdrol zal spelen in de overgang naar een niet-fossiele energievoorziening. Deze transitie wordt gefaciliteerd door CO2-doelen van nationale overheden en vergt uitgebreide elektrificatie. In de toekomst zal nog steeds behoefte bestaan aan brandstoffen (voor de luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegvervoer) en voor chemische producten en materialen. Deze activiteiten en bijbehorende productieprocessen zijn nu verantwoordelijk voor meer dan 35% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het is een grote uitdaging om deze brandstoffen en chemische producten te produceren door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, op basis van biomassa en CO2 als grondstof.

 

Bovendien zijn oplossingen nodig voor het probleem van de onbalans tussen productie en verbruik van duurzaam opgewekte elektriciteit. Deze oplossingen liggen in verbindende netwerken en productiecapaciteit (interconnectie), het organiseren van een optimale balans van vraag en aanbod, en in de directe opslag van elektrische energie. Opslag van elektriciteit in batterijen of vergelijkbare systemen is een optie; elektrochemische productie van chemicaliën als energiedrager is een andere optie. Elektrochemische conversie is een veelbelovende optie voor langetermijnopslag omdat deze technologie gemakkelijk schaalbaar is naar de hoeveelheid energie.

 

Tijdens de conferentie wordt de state-of-the-art op het gebied van wetenschap en technologie gedeeld door internationale sprekers van kennisinstellingen en uit het bedrijfsleven. Nederlandse experts zullen bijdragen aan een aantrekkelijk parallelprogramma dat is gerelateerd aan het thema van de conferentie.
Tijdens de conferentie zullen nationale initiatieven met betrekking tot het ECCM-thema worden gelanceerd.

 

De opdracht van de ECCM-adviescommissie

De adviescommissie voor Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) adviseert de Nederlandse overheid om de overgang te kunnen maken naar een CO2-neutrale industrie gebaseerd op intermitterende duurzame energieopwekking, opslag en conversie. De commissie is ingesteld door de topsectoren HTSM, Energie en Chemie,

 

ECCM is het sectoroverstijgende thema om bovengenoemde transitiedoelstelling te bereiken. De commissie coördineert inspanningen op het gebied van ECCM op nationaal niveau, door het initiëren van nieuwe samenwerkingsinitiatieven en door het adapteren van initiatieven die passen binnen het adviesrapport dat de commissie heeft gepubliceerd. Vanuit nationaal perspectief adviseert de commissie de overheid over welke inspanningen nodig zijn voor samenwerking over de hele innovatieketen.

 

Daarnaast is de commissie bezig met het opbouwen van een ECCM-gemeenschap van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en NGO's. Hiertoe organiseert de commissie conferenties op het gebied van ECCM. In 2019 zal een ECCM-graduate school worden geïntroduceerd om verder te bouwen aan een ECCM-gemeenschap in Nederland.

 

Samenvatting en resultaten ECCM conferentie 2018
De eerste conferentie over Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) vond plaats juni 2018. De ECCM-adviescommissie publiceerde na de conferentie een samenvatting van de belangrijkste
conclusies en de voorgestelde volgende stappen. De samenvatting en resultaten zijn hier te vinden.

 

Alle informatie en updates over de conferentie worden op de ECCM-conferentiepagina gepubliceerd.


Contact
w. www.co2neutraalin2050.nl // e. ... // v. Sandra de Keijzer (Topsector Energie, t.06 42035174) // Frank Karelse (Topsector HTSM, t. 06 11567154) // Mark Schmets (Topsector Chemie, t. 06 30369239) // Martijn de Graaff (Toegepaste onderzoeksinstituten, t. 06 22260871).

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn