Meeting Materials

De jaarlijkse M2i Meeting Materials vindt plaats op 13 December in Nieuwegein.


Het programma bestaat uit een interessante mix van keynotes en parallelsessies over de laatste ontwikkelingen op het gebied van  innovatieve en slimme materialen en hoe deze materialen economische en maatschappelijke vooruitgang kunnen stimuleren.

 

Het event staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in en betrokken bij materialenontwikkeling. 

 

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie en gratis inschrijving via de website van het Material innovation institute (M2i).

 

Elevator Pitches
Presenteer je bedrijf of project met een elevator pitch (max. 2 min.) en laat je product/dienst zien in de centrale hal. Neem hiervoor contact op met de organisatie via ....

 


MIT

Voor dit evenement vindt co-financiering plaats vanuit de regeling Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers te bevorderen. Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kon een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten.

Lees verder over de MIT op de website van RVO.nl

 

Organisatie

Meeting Materials wordt georganiseerd door het Material innovation institute (M2i) en wordt ondersteund door de Bond voor Materialenkennis, de Strategic Initiative Materials (SIM) uit Vlaanderen en het Brightlands Materials Center (BMC) in Geleen.

 

 

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn