Introductie Big Data en onderzoek voor MKB bedrijven op Jaarcongres ECP

Big Data blijft nog steeds een trending topic in 2018, maar voor veel bedrijven is nog niet vatbaar hoe Big Data een rol kan spelen binnen het bedrijf en welke meerwaarde hieruit gehaald kan worden.

 

Commit2Data organiseert, als side-event op het Jaarcongres ECP, een introductie Big Data en onderzoek voor MKB bedrijven. Tijdens de sessie krijgen MKB bedrijven een introductie in Big Data en door middel van een spel inzicht in het ‘bedrijfsecosysteem’ rondom data gedreven innovaties.

In het tweede deel van de bijeenkomst besteden we aandacht aan de participatie van MKB bedrijven aan onderzoek rond big data binnen het onderzoeksprogramma Commit2Data. Naast een introductie in het hele traject van een onderzoeksproject aan de hand van een voorbeeld zullen reeds participerende MKB bedrijven hun ervaring en motivatie toelichten. Daarnaast sparren wij graag met u over wat er nodig is om meer MKB bedrijven te betrekken. Naast de bijeenkomst is er voldoende ruimte om te netwerken en andere sessies van het Jaarcongres ECP bij te wonen.

 

Programma Sessie Big Data en onderzoek voor MKB bedrijven
10.00 uur Introductie Commit2Data door de voorzitter van Commit2Data
10.15 uur Inleiding in Big Data
10.30 uur Big Data Spel
13:00 lunchlezingen over deelname aan Commit2Data door NWO en een MKB-er over zijn ervaringen
Aansluitend een inputsessie op de netwerkvloer en de mogelijkheid om deel te nemen aan andere sessies van ECP.

 

Direct aanmelden

 

Deelname aan het Jaarcongres ECP op 15 november 2018 is gratis. Maar graag vooraf aanmelden via het aanmeldformulier op de ECP website

 

Thema van het Jaarcongres ECP:

Het verhaal van digitaal: beweging & verbinding.
Met de digitalisering van de samenleving komt alles en iedereen in beweging. We moeten én mogen allerlei nieuwe verbindingen leggen om de informatiesamenleving goed te kunnen vormgeven. Nieuwe technologie en trends dagen ons uit, maar de huidige maatschappelijke uitdagingen in de verschillende domeinen misschien nog wel meer. Deze twee moeten elkaar, onder de juiste randvoorwaarden vinden.

 

Het is dan ook van belang dat in verschillende sectoren, bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en burgers samenwerken zodat de bouwstenen van onze digitale samenleving op een verantwoorde manier worden gemetseld. Tijdens de 20e editie van het Jaarcongres in 2017 presenteerde ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, 20 bouwstenen die bijdragen aan een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving. Dit jaar gaan we tijdens het Jaarcongres ECP met elkaar, publiek én privaat, hierover verder in gesprek én brengen we het naar de praktijk. Dat is het verhaal van digitaal: beweging & verbinding.

 

Bekijk het volledige programma

 


 Het side-event introductie Big Data en onderzoek voor MKB bedrijven is gefinancierd uit de Holland High Tech MIT-regeling Netwerkactiviteiten.

 

 

 

 

 

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn