Informatiebijeenkomst European Defence Fund | 29 januari 2019

Is uw bedrijf of kennisinstelling actief in de defensiebranche? Wilt u meer weten over het European Defence Fund en de mogelijkheden voor deelname? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van het European Defence Fund.


Tijdens deze middag krijgt u meer te horen over de onderwerpen die op de Europese onderzoeksagenda staan, het aankomende ontwikkelprogramma en de voorwaarden voor deelname aan deze programma’s. Vrijwel elk technologiegebied is van belang voor defensie. Denk hierbij onder andere aan (on)bemande systemen, sensoren, materialen, cyberdefence, energie, etc. Producten en oplossingen moeten werken onder zwaardere omstandigheden dan we als consument gewend zijn.


Datum
Dinsdag 29 januari in Groningen van 13:30 tot 18:00 uur
Op een later moment volgt een bijeenkomst in de Randstad.

 

Programma
Tijdens deze middag geven de sprekers meer uitleg over deze Europese ontwikkelingen, de kansen voor de Nederlandse industrie en het mkb en hoe uw bedrijf of kennisinstelling succesvol deel kan nemen aan de verschillende programma’s. Bekijk het programma


Organiserende partijen
TNO, NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum), Marin, NIDV (de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid) en RVO verzorgden in 2018 al enkele voorlichtingsmiddagen over het Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor defensie. Deelname van het mkb heeft een hoge prioriteit en daarom organiseren deze partijen verschillende informatiebijeenkomsten in de Nederlandse regio’s. Op deze manier willen zij de toegang laagdrempelig houden. Naast het mkb zijn kennisinstellingen en grotere bedrijven vanzelfsprekend ook welkom.


Aanmelden

Meld uw interesse voor dit evenement via het online aanmeldformulier
Na de definitieve bevestiging van uw aanmelding informeren wij u over de exacte locatie. De inschrijving sluit op dinsdag 20 januari. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden


Achtergrond
Het ontwikkelen en aanschaffen van nieuwe middelen in het defensiedomein is duur en technologisch complex. Daarbij zorgt de fragmentatie van de Europese markt voor het onnodig dubbel uitvoeren van R&D en onvoldoende investeringen in nieuwe technologie. Sinds kort stijgen de uitgaven voor defensie weer en de Europese Commissie steunt die trend door het financieren van R&D. Hiermee wil de Commissie versnippering van kennis en (financiële) middelen voorkomen, standaardisatie binnen de EU vergroten en de EU onafhankelijker maken.


Defensie-industrie versterken
Met het European Defence Action Plan wil de Commissie de tekortkomingen aanpakken en de defensie-industrie versterken. Een van de onderdelen is het opzetten en (mede-)financieren van onderzoeksprogramma’s en ontwikkelingsprogramma’s via het European Defence Fund. Tot en met 2020 zijn hier 2 voorbereidende programma’s voor opgezet met in totaal een budget van bijna € 600 miljoen.
Vanaf 2021 schaalt de Europese Commissie deze programma’s op. De verwachting is dat er een jaarlijks budget komt van circa € 1,5 miljard. 2019 is daarom een cruciaal jaar om vanaf het begin Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en het mkb een plek te geven in de internationale competitie!

Contactgegevens
Team IRIS; Internationale Programma’s.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
T 088 602 4210
E ...
I http://www.rvo.nl/horizon2020

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn