Aero Engine Round Table: "Beyond LEAN – digital twin"

Het NAG organiseert samen met DGTA deze Aero Engine Round Table met het doel een overzicht te bieden van de nieuwste ontwikkelingen in processimulatie op basis van de digitale dubbeltool, om toepassingen binnen en buiten het productie- / onderhoudsdomein van de ruimtevaart te presenteren en het toekomstige potentieel van deze tool te bespreken in termen van een te behalen extra concurrentievoordeel voor kleine en middelgrote bedrijven.

 

Presentaties
De volgende key-note-sprekers geven presentaties op basis van de ervaring van hun bedrijf:

  • Marcus Kremers, CTO Airborne "Introduction Digital Factory for Composites
  • Jeroen Penris, Business Development Manager Siemens Digital Industry "Introduction Digital Enterprise"
  • Pieter Dejonghe, Business Consultant Siemens PLM Software "Driving the digital enterprise with digital twins"

 

Tijdens de rondetafeldiscussie komen de volgende vragen aan bod:

  • Hoe kunnen procesverbeteringen worden geïdentificeerd?
  • Hoe kan de impact van een procesverbetering voorspeld worden?
  • Wat zijn de positieve en negatieve ervaringen met betrekking tot scenarioplanning?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor digitale twintoepassingen in het domein van productie / onderhoud van lucht- en ruimtevaart?

 

De Ronde Tafel is in het bijzonder interessant voor bedrijven in de Aero sector die worden geconfronteerd met de uitdaging hun operationele uitmuntendheid verder te verbeteren, alsook voor bedrijven die digitale hulpmiddelen leveren om dit mogelijk te maken. Bovendien kunnen technische managers en / of operationele managers er baat bij hebben aanwezig te zijn, omdat de presentaties en rondetafeldiscussie inzicht bieden in hun huidige of nieuw te ontwikkelen, operationele omgeving.


Locatie / rondleiding

Als afsluiting van het programma kunt u deelnemen aan een rondleiding door de Digital Factory for Composites.

 

De voertaal van deze Aero Engine Round Table is Engels
Er zijn geen deelnamekosten, maar graag vooraf aanmelden via het aanmeldformulier.

 

Direct aanmelden

 

Achtergrond
De meeste bedrijven hebben een geïnstitutionaliseerde procesoptimalisatie door middel van het continu verbeteren (LEAN) en het verminderen van variatie (six sigma) als onderdeel van hun manier van werken. Naarmate motorproductie en onderhoud toenemen en on-time levering de nieuwe norm wordt, worden bedrijven gedwongen om innovatieve manieren te vinden om de operationele uitmuntendheid te verbeteren. Digital Twin biedt het bedrijf de mogelijkheid om het huidige productie- of onderhoudsproces te simuleren en om (offline) verschillende scenario's te simuleren die verdere efficiëntieverbeteringen mogelijk maken.

 


 

Het NAG organiseert dit evenement in nauwe samenwerking met DGTA en het is gefinancierd uit de Holland High Tech MIT-regeling Netwerkactiviteiten.

 

Naar overzicht
Delen:
TwitterLinkedIn