optimalisatie doorstroming stadsverkeer

Monitoring verkeersdoorstroming als bron voor verbeteren luchtkwaliteit

In een levendige en drukke stad is het verkeer een van de belangrijkste veroorzakers van luchtvervuiling op straatniveau. De regulering van het verkeer is dan ook een van de handelingsperspectieven die een gemeente heeft om de luchtkwaliteit te verbeteren. Door de verkeersdoorstroming te optimaliseren, zijn aanzienlijke resultaten te boeken. Zo kunnen verkeersregelinstallaties bijvoorbeeld realtime worden aangestuurd op basis van metingen van de actuele luchtkwaliteit.

                                                                                                                     Project Leaflet

Luchtkwaliteit stuurt verkeersregelinstallaties aan

Het projectteam gaat experimenteren met diverse scenario’s en wil met het onderzoek de relaties tussen verkeersdoorstroming en luchtkwaliteit blootleggen. De verwachting is tevens dat de gevonden relaties schaalbaar en overdraagbaar zullen zijn naar andere situaties en omgevingen. In een toekomstig uitgebreider project wil het team dit uitwerken tot een model waarmee elke Nederlandse gemeente in de toekomst de verkeersdoorstroming en luchtkwaliteit kan verbeteren.

Meetstad Apeldoorn

Het onderzoek vindt plaats in Apeldoorn, als gemeente deelnemer aan het Nationaal Smart City Living Lab. In Apeldoorn is een testopstelling geplaatst die sinds 2019 op vijf plaatsen in de binnenstad de luchtkwaliteit meet op o.a. de parameters fijnstof en stikstofdioxide. Deze zijn gekoppeld aan de verkeersregelinstallaties waardoor het projectteam ervaring kan opdoen met het dynamisch aansturen van deze systemen. Gedurende enkele maanden wordt hier data verzameld. Deze data wordt bovendien gecombineerd met andere databronnen rondom optimaliseringsoplossingen voor mobiliteit.

Voortbouwen op

Het project is een vervolg op onderzoeksprojecten die door imec the Netherlands en Connected Worlds zijn uitgevoerd in België en Nederland. Imec the Netherlands is een innovatiehub voor digitale technologie en Connected Worlds is gespecialiseerd in bouwen en managen van consortia voor nieuwe oplossingen in de openbare ruimte die mogelijk worden dankzij de digitale transitie.
 


Projectpartners

imec the Netherlands

Connected Worlds