Kennis & Innovatie Agenda

Met het Missie-gedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB) heeft het kabinet een nieuwe aanpak voor de topsectoren en het innovatiebeleid geformuleerd. Economische kansen en maatschappelijke opgaves zijn in deze aanpak twee kanten van dezelfde medaille.

Het MTIB omvat 25 missies verdeeld over vier maatschappelijke thema's: Energietransitie en Duurzaamheid; Landbouw, Water en Voedsel; Gezondheid en Zorg; en Veiligheid. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA's) voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's.

KIA Sleuteltechnologieën (KIA-ST)

TKI HTSM coördineert de uitvoering van de Kennis & Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA-ST). Het kernteam KIA-ST ziet toe op de inhoudelijke uitvoering middels verschillende Meerjaren Programma's (MJP's).

Vanuit het perspectief van de potentiële bijdrage van technologie aan maatschappelijke uitdagingen in Nederland heeft het Ministerie van EZK de volgende clusters van technologieën aangewezen. Deze clusters vormen samen het technisch-inhoudelijk kader voor de Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën.

  • Chemical Technologies
  • Digital Technologies
  • Engineering and Fabrication Technologies
  • Photonics and Light Technologies
  • Advanced Materials
  • Quantum Technologies
  • Life science technologies
  • Nanotechnologies

KIA Veiligheid

TKI HTSM coördineert ook de uitvoering van de KIA Veiligheid. Het kernteam KIA-Veiligheid ziet hier toe op inhoudelijke uitvoering.