Op 23 maart vond het Symposium Space, Data en Intelligentie plaats op de HSD Campus in Den Haag, als onderdeel van de Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid (KIA-Veiligheid). Veiligheid is één van de vier maatschappelijke thema's in het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid. De deelnemers werkzaam voor bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties kregen inzicht in de resultaten van de Missie Space en de Missie Data en Intelligence en namen deel aan discussies over een vernieuwde KIA-V.

Lees meer