Lectoren, docent-onderzoekers en landelijke kopstukken op het gebied van praktijkgericht onderzoek kwamen woensdag 15 februari bijeen bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. In het kader van de hbo-thematafel Sleuteltechnologieën wisselden ze kennis uit en kwamen met plannen om dit landelijke netwerk te versterken en om nieuwe, gezamenlijke, voorstellen voor praktijkgericht onderzoek te maken.

Lees meer