Met behulp van satellietmetingen – waaronder die van het Nederlandse satelliet-instrument TROPOMI - is een team van klimaatonderzoekers er in geslaagd om grote methaanlekken te identificeren aan de westkust van Turkmenistan. Het blijkt in verreweg de meeste gevallen te gaan om niet-functionerende affakkelinstallaties, waardoor enorme hoeveelheden methaan ongehinderd kunnen ontsnappen naar de atmosfeer.

Het identificeren van methaanemissies van de olie- en gasindustrie is essentieel om klimaatverandering te kunnen beperken. Methaan is een sterk broeikasgas, dat relatief kort in de atmosfeer aanwezig blijft. Maar het identificeren van specifieke methaanbronnen in de mondiale olie- en gasvelden was tot dusver maar zeer beperkt mogelijk. Door metingen van meerdere satellieten te combineren komt daar nu verandering in.

 

Lees het volledige artikel