Om gezond oud te worden is het belangrijk om zowel professioneel als sociaal deel te nemen aan de samenleving. Een lang verblijf in een ziekenhuis kan dit beperken. Minimaal invasieve medische interventies, dit zijn behandelingen met minimaal ingrijpende methoden en middelen die zo min mogelijk impact hebben op de patiënt, kunnen hier uitkomst bieden. Effectieve minimaal invasieve interventies met zo min mogelijk nevenschade voor de patiënt verkorten het ziekenhuisverblijf en geven burgers de mogelijkheid om snel weer actief deel te nemen aan de maatschappij.

De nieuwe KIC-call ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg’, georganiseerd door NWO, richt zich op de transitie van invasieve naar minimaal invasieve interventies, op het ontwikkelen van slimme medische technologie die interventies mogelijk maakt met minimaal ingrijpende methoden en middelen en zo min mogelijk nevenschade voor de patiënt. 

Lees het volledige artikel