Onderzoekers van universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie met maatschappelijke impact kunnen NU weer voorstellen indienen bij Perspectief. De nieuwe ronde van dit financieringsinstrument van NWO is open. Deadline voor intentieverklaringen is 11 oktober 2022. 

Innovatie die economische en maatschappelijke impact vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Perspectief richt zich op het stimuleren van die samenwerking om zo innovatieknelpunten op te lossen. 

Lees het volledige artikel