Deze regeling via Regieorgaan SIA stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van circulaire economie tussen het mkb en/of praktijkpartners en hogescholen, universiteiten, of andere kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden doen verkennend praktijkgericht onderzoek naar (innovatie rondom) circulaire economie. De ronde sluit op 14 maart 2023. 

De regeling sluit aan bij de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie, een onderdeel van de KIA Energietransitie & duurzaamheid.  

Lees het volledige artikel