In november start de UT in samenwerking met Holland High Tech drie publiek-private onderzoeksprojecten. Deze projecten gaan over chipontwerp, wrijvings- en slijtage processen, en patiënt-specifieke stents. Het totaalbudget van deze projecten bedraagt 4,9 miljoen euro en de projecten zijn geïnitieerd binnen het Top Technology Twente programma Connecting Industries. Dankzij deze impuls krijgen acht promovendi en één postdoc de kans om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor Healthcare, Electronics, Hightech Materials en Automotive binnen onze topsector.

Lees het volledige artikel