Delft Dynamics

Holland High Tech Werkt

Wat kunnen we doen tegen luchtvervuiling en klimaatverandering? Hoe blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Hoe produceren wij in 2050 genoeg gezond eten zonder verspilling? Hoe wonen wij straks prettig samen met een steeds groeiende bevolking? Hoe zetten we afval om in waardevolle grondstoffen? En hoe voorkomen we bedreigingen voor onze veiligheid? Dit zijn mondiale maatschappelijke vraagstukken die ons allemaal aangaan.

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst.

Toekomstbestendig Nederland

Innovatieve ondernemers, kennisinstellingen, ministeries, regio’s, opleidingen en burgers werken daarom in een Quadruple Helix samen aan een toekomstbestendig Nederland. Door het formuleren van concrete gezamenlijke ambities hebben we de eerste stap gezet om de urgente maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Met de ontwikkeling van sleuteltechnologieën en innovaties zijn we op weg naar de realisatie van onze ambities. Maken we ideeën en plannen levensvatbaar en dragen we bij aan de wereldmaatschappij en de economie van ons land.

Dit is het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, gericht op slimme samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers, overheden en - waar mogelijk - burgers. Soms levert onze samenwerking direct tastbaar resultaat op. Op andere momenten is het een investering in jarenlange publiek-private samenwerkingen (PPS-en) die innovaties en technologische toepassingen opleveren voor meerdere sectoren, voor binnen- en buitenland.

Missies: oplossingen voor uitdagingen

Voor een klimaatbestendig, water-robuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland (en de wereld!) zijn zowel grote als kleine oplossingen nodig. Van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en sleuteltechnologieën die baanbrekende verschuivingen betekenen in de wereld, tot praktische en innovatieve oplossingen op kleine schaal.

Het koppelen van de innovatiekracht van bedrijven en kennisinstellingen aan onze maatschappelijke uitdagingen heeft geleid tot 25 concrete missies binnen vier thema’s:

 

HHT Werkt

 

Dit is de uitdaging voor de topsectoren in Nederland. De 25 missies vormen de basis voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) waarin de topsectoren in Nederland werken aan het ontwikkelen van oplossingen voor korte en lange termijn. 

Topsectoren: Missies voor de Toekomst

Download: Holland High Techt Werkt

 

Foto: Delft Dynamics