HiTMaT genomineerden

Genomineerden HiTMaT 2020

In de HiTMaT Call zijn in totaal 60 voorstellen ingediend. Vijf expertcommissies selecteerden
5 voorstellen als finalist van editie 2020.

                                                                                                                       Winnaars

De voorstellen zijn per maatschappelijk thema gecategoriseerd:


healthGezondheid en Zorg


climateKlimaat en Circulaire Economie


VeiligheidVeiligheid


MobiliteitMobiliteit


Landbouw, Water en VoedselLandbouw, Water en Voedsel


HiTMaT Call

De HiTMaT Call (Connecting High Tech ppsin Maatschappelijke Thema’s) is een stimuleringsprogramma van de Topsector HTSM om het belang van hightech innovatie in de maatschappelijke thema's en missies duidelijk te maken en aan te jagen, en consortia te inspireren tot kansrijke hightech oplossingen in pps (publiek-private samenwerking) onderzoeksprogramma's.

Lees meer >>