Online

Tweede matchmaking bijeenkomst KIC-call

'Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging’

Als vervolg op een eerste matchmakingbijeenkomst op 11 februari organiseert NWO op 16 september van 13.00 tot 16.00 uur een tweede online matchmakingbijeenkomst voor de call ‘Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging’. De call richt zich op innovaties voor een versnelling van de energietransitie. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor duurzame mobiliteit, emissieloze energiesystemen en een duurzame gebouwde omgeving.

Bij deze tweede matchmakingbijeenkomst worden onderzoekers die zich hebben aangemeld bij de vooraanmelding (deadline 11 mei 2021) in de gelegenheid gesteld om hun ideeën te delen met een publiek van onderzoekers, potentiele co-financiers en publiek/private samenwerkingspartners die zich mogelijk bij initiatieven willen aansluiten. Alle hierboven genoemde partijen worden dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Voor deze call is een budget van 6,5 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van verplichte vooraanmeldingen was  11 mei 2021. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 2 november 2021.

Programma matchmaking

Aan de hand van plenaire pitches en daarop volgende interactieve sessies in kleine groepen nemen aanwezigen kennis van de ingediende onderzoeksvoorstellen en verkennen ze mogelijkheden om aanvullende expertise in te brengen of een samenwerking of cofinanciering aan te gaan. Ook wordt er in het laatste deel van de bijeenkomst ruimte geboden om één op één met deelnemers in contact te komen.

Datum:          16 september 2021
Tijdstip:         13.00 uur tot 16.00 uur
Locatie:         Online, de link ontvangt u na inschrijving
Voertaal:       Engels
Registratie:   Uiterlijk voor 1 september, deelname is gratis

Meer informatie en registratie