Online

Kick-Off 'publiek-private samenwerking duurzame mobiliteit met Duitsland'

In samenwerking met RVO, RAI AINL en het Duitse NPM vindt op 25 maart de Digitale Kick-Off 'publiek-private samenwerking duurzame mobiliteit met Duitsland' plaats.

In navolging van het onlangs door Nederland en Duitsland getekende innovatie en technologie pact, zal op 25 maart de digitale aftrap plaatsvinden van de Duits-Nederlandse samenwerking op mobiliteitsthema’s. Deze samenwerking zal zich in eerste instantie richten op laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer en waterstof voor zware bedrijfsvoertuigen.

Het programma zal de volgende onderdelen bevatten:

Publiek
15:00–16:00 uur    Seminar met keynote sprekers en een uitleg van de samenwerking
16:00–17:00 uur    B2B - matchmaking

Besloten
16:00–17:00 uur    2 ronde tafels op clusterniveau

Beoogd is om een gestructureerde, meerjarige aanpak tot stand te brengen zodat een cross-border mobiliteits-community ontstaat waaruit nieuwe business kansen en projecten worden geïnitieerd.

Rond 25 februari zal de publieke inschrijfportal actief worden.

Wilt u nu reeds u interesse kenbaar maken dan kan dit via een mail aan AutomotiveRAI.