Hightechsector

De Nederlandse hightechsector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, duurzame energie, veiligheid en klimaatverandering, met technologieën die in Nederland stevig geworteld zijn.

 

De Nederlandse hightechsector levert een grote bijdrage aan de economische positie van Nederland in de wereld. Zo is de sector goed voor ruim de helft van alle private onderzoeksuitgaven in Nederland en is de grootste netto-exporteur van Nederland. Er wordt bijna uitsluitend verkocht aan het buitenland. 

 

"Met het ontwikkelen, produceren en exporteren van hightechproducten is de sector een essentiële motor en aanjager van de Nederlandse economie."

 

De markt voor Nederlandse hightechproducten en -diensten ligt voor het grootste deel in het buitenland. Dit is een groeimarkt, vooral op wereldschaal. Kernambities van de hightechsector zijn: om Nederland door innovatie en exportgroei internationaal tot de top te laten blijven behoren; en wereldwijd een cruciale bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. 

 


 

Delen:
TwitterLinkedIn