Generieke regelingen

Aanvullend op het topsectorenbeleid heeft het kabinet ook diverse generieke regelingen voor het bedrijfsleven ontwikkeld om innovatie te stimuleren. Op deze pagina staan een aantal onderwerpen uitgelicht.

 

WBSO (incl. RDA)

De WBSO (Wet ter Bevordering van Speur en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling voor R&D, waarmee loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project kunnen worden verlaagd. 

Lees meer over de WBSO op RVO.nl

 

Ondernemingsfinanciering

Er bestaan diverse financieringsregelingen van de overheid. Belangrijke regelingen zijn de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Groeifaciliteit. Met de BMKB en de GO staat de overheid (gedeeltelijk) garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank te weinig zekerheid kunnen bieden. De Groeifaciliteit geeft ondernemers een steuntje in de rug bij het aantrekken van risicodragend kapitaal. Financiers van risicodragend kapitaal kunnen op basis van de Groeifaciliteit aanspraak maken op een staatsgarantie van 50 procent.

Kijk voor een breed aanbod van financieringsmogelijkheden op de Nationale Financieringswijzer

Delen:
TwitterLinkedIn