Europese programma's

Nederlandse ondernemers die internationaal willen innoveren kunnen participeren in Europese onderzoeksprogramma's. Hieronder noemen we een aantal voor de topsector HTSM relevante programma's die ondersteund worden door de rijksoverheid.

 

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie (EC) om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. 

Meer informatie over Horizon 2020 op RVO.nl 

   

ECSEL

ECSEL is het Europese samenwerkingsprogramma voor leiderschap in elektronische componenten en systemen. Het wordt gefinancierd door de Europese Commissie, de landen en de deelnemende partijen. In de projecten van deze call financiert Holland High Tech de Nederlandse onderzoeksorganisaties met ruim 2,5 miljoen euro. De Europese Commissie verdubbelt deze bijdrage.  

 

Van het publiek-private onderzoek in de Nederlandse hightech wordt ruim de helft uitgevoerd in het kader van Europese programmering, waaronder ECSEL. De agenda van ECSEL is gericht op het vinden van slimme oplossingen uit de hightechsector voor grote maatschappelijke uitdagingen met een wereldwijde impact: Smart Mobility, Smart Society, Smart Energy, Smart Health en Smart Production. Inhoudelijk volgt de Kennis- en Innovatie Agenda van Holland High Tech dezelfde hoofdlijnen als ECSEL. Sinds 2016 is Holland High Tech een nationale uitvoeringsorganisatie binnen het ECSEL-programma.

Voor meer informatie neem contact op via ....

Lees meer op de website van de Joint Undertaking

 

MKB-instrument

Het ‘SME instrument’ in Horizon 2020 is bedoeld voor MKB-bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve (disruptieve) oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Meer informatie over het MKB-instrument in Horizon 2020 op RVO.nl 


 

EUREKA

EUREKA is een Europees netwerk waarin 40 landen en de Europese Commissie participeren. EUREKA ondersteunt partijen die internationaal willen samenwerken in marktgerichte R&D-projecten.

Lees meer op de website van EUREKA

  

EUREKA Clusters

In de EUREKA Clusters ITEA3 (software-intensieve systemen & services), CATRENE (nanoelektronica) en PENTA (elektronische componenten & systemen) werken bedrijven en kennisinstellingen internationaal samen aan technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

 

Eurostars

Eurostars is een Europa-breed financieringsprogramma en onderdeel van EUREKA. Een groot aantal Eureka-landen en de Europese Commissie stellen middelen beschikbaar om samenwerkingsprojecten te ondersteunen. De focus ligt op hightech mkb-bedrijven.

Lees meer op de website van Eurostars 


 

Team IRIS

Team IRIS (Internationale Research en Innovatie Samenwerking) van RVO draagt bij aan een zo groot mogelijke en succesvolle deelname van Nederland aan Horizon 2020 en aanverwante Europese programma’s. 

Bekijk de diensten van Team IRIS op RVO.nl

Delen:
TwitterLinkedIn